Jump menu

Main content |  back to top

Utslipp til luft

For å bidra til redusert luftforurensning utvikler STN metoder for redusert energiforbruk og utslipp samt teknologi for fangst, transport og lagring av CO2. STN har tidligere deltatt i flere prosjekter for konseptutvikling av fornybar energi, inkludert vindkraftprosjekter både på land og til havs.

STN er med i SINTEF/NTNUs prosjekt EFFORT som har som mål å forbedre energieffektiviteten for kraftproduksjon offshore.

Utslipp til sjø

STN utvikler ny teknologi for å modellere, detektere og redusere utslipp av produsert vann og miljøeffekten som følger av dette. Redusert utslipp til sjø fra boreoperasjoner og deteksjon av oljeutslipp og oljevernberedskap er andre fokusområder for STN i forhold til utslipp til sjø.

STN er med i prosjekter som utreder miljøeffekten av kjemisk EOR. STN har vært en sentral aktør i utviklingen av SINTEFs modelleringsverktøy DREAM.

CO2 fangst og lagring

STN er involvert i flere prosjekter innen fangst, transport og lagring av CO2 (CCS). Vi arbeider tett med andre aktører for å sikre optimal kunnskapsoverføring gjennom hele CCS kjeden. STN styrer en rekke prosjekter innen CO2-fangst, transport og lagring, fra grunnleggende forskning og modellering, til storskala utvikling og demonstrasjonsprosjekter. Mulige miljøeffekter av kjemikalier som brukes i CO2-fangst og lagring er også inkludert i prosjekter STN er involvert i.

Norske Shell er partner i CO2 Technology Centre Mongstad (TCM) 

STN har deltatt og deltar i en rekke CLIMIT prosjekter innen CCS som Big CO2, Atmospheric Degradation of Amines (ADA), SSC-RAMORE og  ExSira. STN er også deltaker i BIGCCS.

Shell Technology Norway

Her finner du Shell Technology Norway