Jump menu

Main content |  back to top

Undervannsteknologi Ormen Lange

STN’s filosofi er å samarbeide med andre for å løse felles utfordringer. Flere av de ledende leverandørene innen undervannsteknologi er lokalisert i Norge og STNs beliggenhet sikrer nærhet til miljøet og tilhørende industri.

Hovedarbeidsområder inkluderer:

  • Flerfase strømning og ”flow assurance”
  • Undervannsprosessering 
  • Kraftforsyning og kontrollsystemer
  • Installasjon- og intervensjonsmetoder

Vi konsentrerer oss om forskning og teknologiutvikling relatert til olje- og gassproduksjon på dypt vann, og er involvert i utvikling av ny teknologi og optimalisering av eksisterende undervannsteknologi.

STN fokuserer på utvikling av teknologi for olje- og gassproduksjon på store havdyp. Dette innebærer både å se på ny teknologi og optimalisere nåværende undervannsteknologi.

Teknologiutvikling for Ormen Lange

Ormen Lange

STN har teknologiutviklingsansvar for Ormen Lange. Vårt mål er å forvalte, identifisere og styre teknologiutvikling og risiko samt vurdere og evaluere Ormen Lange-prosjektets forretningsmål.

Videre er vårt mål å overføre teknologi og kunnskap fra Ormen Lange-prosjektet til Shell-gruppen og fra Shell-gruppen og vurdere anvendelsen av internasjonalt utviklet teknologi i Ormen Lange-prosjektet.

Shell Technology Norway

Her finner du Shell Technology Norway