Jump menu

Main content |  back to top

Shell Thermo Premium

Shell Thermo Premium skiller seg ut fra andre fyringsoljer. Shell Thermo Premium er utviklet for å beskytte hele varmeanlegget og gjøre forbrenningen enda mer driftssikker samtidig som det gir forbedret fyringsøkonomi.

På grunn av nye og bedre forbrenningsstoffer, brenner oljen betraktelig renere. Den avgir mindre avleiring i kjelen, dysen og filteret, og hindrer korrosjon i utstyrets metalldeler.

Den nye og unike formelen sørger for:

  • Høyere effekt som gir lavere forbruk
  • Mindre utslipp som følge av lavere svovelinnhold
  • Mindre avleiring i brenner og kjele
  • Forlenger utstyrets levetid og mindre vedlikehold
  • Naturlig og behagelig lukt

Shell Thermo Standard svovelfri

Shell Thermo Standard svovelfri er et velkjent produkt som tilfredstiller alle krav til fyringsolje og brukes til sentralfyringsanlegg. Ved et normalt vedlikeholdt sentralfyringsanlegg, utnyttes 90% av energien sammenlignet med el-kolbe i sentralvarmeanlegg.