Jump menu

Main content |  back to top

Vi har allerede oppnådd interoperabilitet for bompengebetaling i Europa, og med ditt euroShell Card kan du nå betale bompenger og veiavgifter i alle større europeiske land.

Uansett om virksomheten din frakter gods eller passasjerer i ett eller flere land, eller du driver en vognpark som en del av en annen type virksomhet, trenger du mer enn bare drivstoff for å holde kjøretøyene dine på veien. Nesten alle land i Europa har i dag en eller annen form for veiprising, og i mange land kan regningen gjøres opp ved hjelp av en rekke ulike betalingsmetoder. Uansett land og system kan du føle deg helt trygg på at euroShell Card kan tilby deg ikke bare nyttig kunnskap, men også gode løsninger.

Bruk ditt euroShell Card til å betale bompenger og veiavgifter, og nyt godt av en rekke fordeler:

  • Du får alle utgifter til bompenger og veiavgifter samlet på én euroShell-faktura, som oftest sammen med drivstoffkostnadene dine.
  • En enkel kredittvurdering er nødvendig, slik at du senere kan betale alt av veiavgifter påløpt i Europa i én enkelt transaksjon.
  • Du kan også generere spesialtilpassede rapporter i tilfelle du trenger å optimalisere ruten din.
  • Der det er aktuelt, vil moms på både veiavgifter og drivstoffkjøp stå oppført som en egen post.
  • Vi tilbyr rabatter for kvalifiserte og hyppige brukere – les vilkårene, som er fastsatt av bompengeinnkreverne, og oppnå de besparelsene du har krav på.
  • Vi gir deg tips om hvilken type betaling som er mest gunstig for de rutene din vognpark benytter.
  • Vi gir deg også råd om gjeldende registreringsprosedyrer dersom bompengeoperatøren krever dette.
  • På nettsidene våre finner du lenker til nettsidene til alle bompengeoperatører som aksepterer euroShell Card. Der kan du se de nyeste satsene eller oppdatere deg på eventuelle andre endringer.
  • Med euroShell Card er du dessuten sikret tilgang til alle nye tjenester, ettersom vårt tjenestetilbud stadig utvides til flere land og nye veiprisingsordninger.