Jump menu

Main content |  back to top

Det elektroniske veiavgiftssystemet i Østerrike, GO, er obligatorisk for alle kjøretøyer over 3,5 tonn. Avgiften, som kalles Maut, betales pr. km for kjøring på alle østerrikske motorveier. Avstanden innberettes ved hjelp av en obligatorisk, elektronisk registreringsenhet i bilen, den såkalte GO-boks. Kilometertaksten avhenger av antallet av aksler.

Betaling av veiavgift

euroShell Card-kunder kan bruke sitt euroShell Card til rask og enkel betaling på to forskjellige måter:

 • Forskuddsbetaling: Du setter bare inn et beløp på mellom 75 og 500 euro (inkl. moms) på GO-boksen. Hver gang du skal passere en avgiftsbom, debiteres det pågjeldende beløpet. Du kan sette inn penger på din GO-boks ved hjelp av ditt euroShell Card på alle GOs salgs- og servicesteder i hele Østerrike.
 • Etterbetaling: GO-boksen registrerer automatisk hver gang det skal betales veiavgift. Det skyldige beløpet vil bli krevd opp på din vanlige euroShell Card-faktura. Etterbetalingsmodellen sikrer bedre cash flow og øker selskapets likviditet da betaling kun skjer i slutten av din faktureringsperiode. Din euroShell Card-faktura vil inneholde en samlet oversikt over alle de østerrikske veiavgiftene som sjåførene dine skal betale hver dag. Det gir deg oversikt over kostnadene i forbindelse med kjøring på motorvei.

Last ned lett forståelige registreringsanvisninger for betaling med euroShell Card

Østerrikske tunneller
Følgende tunneller er omfattet av GO-systemet. Når et kjøretøy som er utstyrt med en GO-boks kjører gjennom en av disse tunnelene, beregnes tunnelavgiften automatisk:
 • Arlberg-tunnel (en del av S16-betalingsmotorveien)
 • Tauern og Katschberg tunnel (en del av A10-betalingsmotorveien)
 • Karawanken tunnel (en del av A11-betalingsmotorveien). Tunnelen er 7864m lang og ender i Slovenia.
 • Felbertauernstrasse tunnel, en viktig alternativ rute for den sørgående trafikken i Østerrike.

Alle lastebiler med en tillatt totalvekt på 12 tonn eller over skal betale en avgift pr. km, den såkalte "Maut", for å kjøre på de tyske motorveiene. Kilometertaksten er avhengig av antall aksler og av emisjonsklassen for det pågjeldende kjøretøyet.


Betaling av veiavgift:


euroShell Card-kunder kan betale avgiften på 3 forskellige måter:

 • Automatisk hvis lastebilene er utstyrt med den spesielle OBU-enheten (OnBoard Unit).
 • Ved bestilling via internettet
 • Ved hjelp av et euroShell Card eller det såkalte Toll Collect-kortet (registrerte brukere) på selvbetjeningsterminaler.


Betaling med OBU eller via internettet

Betaling via OBU'en eller over internettet krever forhåndsregistrering av din virksomhet og dine kjøretøy i veiavgiftssystemet. Hvis du registrerer deg, får du også et Toll Collect-kort som gir deg mulighet for å bestille turene dine ved en selvbetjeningsterminal.


Hvis lastebilen din er utstyrt med en OBU, beregnes veiavgiften automatisk. Det er ingen grunn til å bestille på forhånd eller slutte å betale for hver enkelttur. I det lange løp er OBU'en den mest brukervennlige og effektive løsningen. Installasjon av OBU'en foretas av autoriserte verksteder.

Shell hjelper deg gjerne med å sikre problemfri registrering (Last ned instruksjoner).

Betaling ved selvbetjeningsterminalen
Finn vei til nærmeste selvbetjeningsterminal hvor du kan foreta "manuell" betaling av veiavgiften.


Oversikt over steder med selvbetjeningsterminal

 
Uansett hvilken betalingsform du velger, det være seg OBU, internetbestilling eller selvbetjeningsautomat, så vil oppkrevingene fremgå tydelig og klart på ditt euroShell Card-oppgjør.

Gå inn på Toll Collect hvis du ønsker ytterligere informasjon om den tyske veiskatten.

LSVA (den sveitsiske veiavgiften for lastebiler) gjelder for alle lastebiler over 3,5 tonn som transporterer varer. Denne avgiften betales for alle veier (både motorveier og landeveier) i Sveits. Veiavgiften er beregnet på grunnlag av kjøretøyets maksimalt tillatte vekt, den kjørte avstanden i Sveits og kjøretøyets emisjonskategori.


Betaling av veiavgift:

 • Når du kjører inn i Sveits første gang, utsteder de sveitsiske  tollmyndighetene et ID-kort for kjøretøyet som kan brukes hver gang du kjører inn i Sveits igjen.
 • Sjåførene bruker de terminalene som er installert ved tollstedene til å oppgi kilometertall ved innreise i landet og får deretter en kvittering. Når de forlater Sveits igjen, utfylles kvitteringen med det respektive kilometertallet og underskrives.
 • euroShell Card kan brukes til betaling ved disse terminalene. Transaksjonene fremgår tydelig på neste euroShell Card-oppgjør.
  Gå inn på Eidgenoessische Zollverwaltungs hjemmeside hvis du ønsker ytterligere informasjon om den sveitsiske veiavgiften.