Jump menu

Main content |  back to top

Franske broer og tunneler

Du kan benytte euroShell Card til betaling av broavgiften på både Normandie- og Tancarville-broen.

Pont de Normandie

Pont de Normandie, som ligger i nærheten av Honfleur, er en del av elvemunningsveien A29, som følger den franske vestkysten og forbinder Antwerpen (og London) med det sørlige Frankrike uten om Paris. Broen gir lett adgang til området rundt havnebyen Le Havre.


Pont de Tancarville

Pont de Tancarville mellom Rouen og Le Havre er den lengste hengebroen i Frankrike. Den fører over elven Seinen og ligger på E5, som forbinder Le Havre med Rouen og Paris.


Du kan finne flere opplysninger om begge broene hvis du går inn på Le Havres handelskammers websted - og velger ikonet "Les Ponts".

Vedrørende Fréjus Card: Momsrefusjon for veiavgift til Fréjus-tunnelen. Vi kan hjelpe med å få refundert momsen! Vær oppmerksom på at det bare er fakturaer utstedt av det franske tunnell-selskapet kan aksepteres i forbindelse med refusjon av momsen."

Shell gir deg to muligheter for å betale motorveisavgift i Frankrike:

  1. Med en e-boks (Shell InterRoute eller Tis PL)
  2. Direkte med euroShell Card

NYHET! Shell InterRoute – en boks til betaling av veiavgift i Frankrike og Spania!

Shell InterRoute er et nytt elektronisk system til betaling av motorveisavgift i Frankrike og Spania. Systemet ble lansert i begynnelsen av oktober 2009. Med bare én boks er det lettere å kjøre i Frankrike og Spania! Plassér boksen i forruten og bruk de spesielle båsene ved betalingsanleggene så du ikke trenger å vente. Denne boksen inneholder TIS PL-teknologi for Frankrike og Via-T-teknologi for Spania. Den kan brukes av alle kjøretøy over 3,5 tonn.

TIS PL (elektronisk betaling med e-boks)

TIS PL er det franske elektroniske betalingssystemet for veiavgifter for kjøretøy over 3,5 tonn. Alle lastebiler som bruker dette systemet skal ha installert en OnBoard-enhet. Denne e-boksen registrerer automatisk kjøretøyet når det kjører gjennom bomanleggene på motorveiene og beregner hurtig og nøyagtig de avgiftene som skal betales.

Du og din virksomhet kan dra fordelen av det nye systemet på følgende måter:

  • Det er lett: Det eneste du skal gjøre er å plasser e-boksen i forruten.
  • Det er raskt: Redusert ventetid ved betalingsanleggene takket være de spesielle TIS PL-båsene. Det er ingen grunn til å stoppe, kjøre gjennom kortet og vente på en kvittering! Dette fører til slutt til en forbedring av drivstofføkonomien og nedsatt utledning av skadelige stoffer.
  • Det er en fordel: Det kan i visse tilfeller oppnås rabatter fra motorveisoperatørene (maks. 13 %, beregnet pr. lastebil). Last ned forretningsbetingelser (PDF, 44 KB) - åpner i et nytt vindu.
  • Det er effektivt: En enkelt faktura på alle franske veiavgifter.
  • Det er oversiktlig: Ledelsen får detaljerte opplysninger om betaling av veiavgifter.
  • Det er sikkert: Sikre, automatisk kontrollerte transaksjoner
  • Momsrefusjon: Du kan få tilbake momsen på dine veiavgifter i Frankrike. 

Registrer deg til  TIS PL nå:

Følg nedenstående 3 enkle trinn for å registrere og bestille dine e-bokser:

Last ned vår registreringsformular (XLS, 652 KB) - og TIS PL Appendix (DOC, 63KIB)

Fyll ut registreringsformularene Shell Kunde og e-bokser elektronisk og send dem tilbake per e-post til euroShell Cards kundeservicesenter. Skriv ut både registreringsformularene og TIS PL  Appendix, skriv dato, underskrift og stempel på alle sidene og send dem med posten til euroShell Cards kundeservicesenter.

Dine sjåfører kan også betale motorveisavgiften direkte med sitt euroShell Card (beste løsning hvis du ikke så ofte kjører på de franske motorveiene).

Franske broer og tunneler
Tunnellene Fréjus og Mont Blanc forbinder Frankrike og Italia.

Alpetunnelen Fréjus er 12,8 km lang og 9 m bred og har kun 2 spor. På den franske side fører A43 (Maurienne-motorveien) fra Lyon til tunnelen, på den italienske siden er det motorvei A32 fra Torino.

Mont Blanc-tunnelen er 11,6 km lang og 8,6 m bred. På den franske siden fører motorvei A40 til tunnelen, på den italienske siden er det motorvei A5.

 
Takstene er de samme for begge tunneler og avhenger av kjøretøyets kategori og EURO-emisjonsklasse.

euroShell Card-kunder kan betale på to måter:

- De kan kjøpe en enkel- eller en tur/retur-billett (tur/retur-billetten er kun gyldig i 7 dager) med euroShell Card. (Vær oppmerksom på at det bare er fakturaer som er utstedt fra det franske tunnelselskapet som kan aksepteres i forbindelse med refusjon av momsen.)
- De kan bruke Frejus Card og få rabatt. (Fréjus Card er godkjent for tilbakebetaling av moms.)
Frejus Card
Frejus Card kan brukes til betaling av veiavgifter ved både Fréjus- og Mont Blanc-tunnelen.

Ved bestilling av Fréjus Card gjennom Shell vil du oppnå følgende fordeler:

- Opptil 16 % rabatt i tillegg til de 20 % rabatt på prisen for en enkeltbillett. Denne ekstra rabatten utbetales en gang i året og avhenger av den samlede årlige betalingen av veiavgifter med Fréjus Card.
- Refusjon av moms på avgiften for Fréjus-tunnelen. Vi hjelper gjerne med å få refundert momsen! Vær oppmerksom på at det bare er  fakturaer som er utstedt av det franske tunnell-selskapet som kan aksepteres i forbindelse med refusjon av moms.

e-boksene Shell InterRoute og TIS PL kan for øyeblikket ikke brukes til betaling ved Fréjus- og Mont Blanc-tunnellen.

Den nye elektroniske Eurovignett erstatter papirvignetten i Danmark, Belgia, Luxembourg, Nederland og Sverige.

E-Eurovignettsystemet er enkelt, raskt og effektivt og har mange fordeler for din virksomhet:
- Registrering er ikke påkrevd
- Det skal ikke kjøpes OnBoard-enheter
- Du trenger ikke stoppe i forbindelse med stikkprøvekontroller
- Det er ikke nødvendig å sette papirvignetter på forruten. Det gjør det lettere for sjåførene
- Det er ingen risiko for bedrageri, tyveri fra kjøretøyet eller forfalskninger = økt sikkerhet
- Det er ingen grunn til å bruke kontanter - betalingen blir oppkrevd via din euroShell-konto og fremgår av din vanlige faktura. 


Hvordan fungerer det?


Etter betaling av veiavgiften ved en spesiell terminal mottar sjåføren ikke lenger en papirskive som skal oppbevares i kjøretøyet, men en kvittering for betalingen. De nøyaktige datoene for betalingen av veiavgiften lagres i veiavgiftsoperatørens sentrale database.

Politiet har direkte adgang til databasen og kan kontrollere kjøretøy ved hjelp av et gjenkjennelsessystem når de kjører forbi

Det finnes mer end 700 e-Eurovignett-salgssteder *, herav over 150 Shell-stasjoner i de landene hvor e-Eurovignetten kan brukes samt i de omkringliggende landene (Danmark, Frankrike, Storbritannia og Finland) på forskjellige servicestasjoner og havnekontorer, ved grenseoverganger osv.


Det eneste du skal gjøre er å spørre etter den e-Eurovignetten du ønsker (til en dag, en uke, en måned eller et år), opplyse bilens registreringsnummer, kjøre gjennom ditt euroShell Card – og så er du på vei!


* Last ned listen over steder hvor du kan kjøpe e-Eurovignetter