Jump menu

Main content |  back to top

Det elektroniske PREMID-systemet til betaling av veiavgift kan brukes  for alle kjøretøy med en tillatt totalvekt på 12 tonn eller mer. Systemet dekker alle motorveiene samt visse fklasse 1-transittveier og de fleste større transitveiene. Den tsjekkiske e-avgiften kreves som et gebyr pr. km., og avstanden rapporteres vha. den obligatoriske, elektroniske OBU-enheten.

Betaling av veiavgift i Tsjekkia
euroShell Card-kunder kan bruke deres euroShell Card til rask og enkel betaling på to forskjellige måter:

Forskuddsbetaling: Det settes inn penger på kjøretøyets PREMID-enhet. Når det forskuddsbetalte beløpet faller til under 600 KC (20 euro), avgir enheten et akustisk signal som betyr at det skal betales flere penger. Beløpene kan forskuddsbetales ved hjelp av et euroShell Card. PREMID-enhetene fås på distribusjonsstedene (f.eks. Shell-stasjoner).

Etterbetaling: Du trenger ikke sørge for betaling av veiavgiften før eller under turen. Beløpet blir automatisk beregnet og oppkrevd via din euroShell Card-konto. Etterbetalingsmodellen sikrer bedre cash flow og øker selskapets likviditet da betaling kun skjer i slutten av  faktureringsperioden. Du mottar regelmessig et oppgjør over antall kjørte kilometer - og får innblikk i turens pris. Det er raskt og enkelt å foreta engangsregistrering hos Shell.

Skift fra forskuddsbetaling til etterbetaling:

Kunder som allerede har en PREMID-OBU til forskuddsbetaling installert i noen eller alle kjøretøy og som ønsker å skifte fra forskuddsbetaling til etterbetaling bedes laste ned anvisningene.

Premid-enheter skal avleveres personlig på kontaktsteder (etterbetalingsenheter) eller distribusjonssteder (forskuddsbetalingsenheter).

Enkel registrering med euroShell Card! Registrer deg nå. Last ned Premid-anvisninger

Når du kjører på de viktigste veiene i Litauen (A1-A18) med busser, tunge kjøretøy (N1-N3) og kombinasjoner av dette samt spesielle kjøretøy til kjøring på vei skal det betales veiavgift. Veiavgiften kreves opp via et vignett-system.

euroShell Card'et er godkjent til kjøp av vignetter på følgende steder:

Lithuania Vignette Purchase Points

Lithuania Vignette Purchase Points

Title Address
Kalvarijos KAS Salaperaugis village, Marijampolė distr., LT -69041
Pasiekų KAS Pasiekos  village, Marijampolė distr., LT-69270
Kuršių KAS Perkėlos str.10, Klaipėda, LT-93270
Saločių KAS Grenctale border road post,  Pasvalys  distr., LT - 36246
Medininkų KAS Medininkai border road post,  Vilnius distr., LT-13019
Salaperaugio KAS 339 Salaperaugis village, Marijampolė distr., LT-69286
Smėlynės KAS Smėlynės border road post, Smėlynės village.,Zarasai distr., LT - 32139
Lavoriškių KAS Lavoriškių village., Vilnius distr, LT-15032
Kalvių KAS Kalvių gyv, Satkunų apyl., Joniškio raj.  LT-84101

Slovakia

I Slovakia kreves det en veiavgift vha. vignetter, dette gjelder for alle kjøretøy. Vignetterne fås på de fleste Shell-servicestasjoner i Slovakia og på noen stasjoner i Tsjekkia.

Ungarn

I Ungarn betaler lastebiler på over 3,5 tonn en veiavgift på alle motorveiene (M1, M3, M5, M6 og M7) og noen hovedveier ved hjelp av en vignett (1 -, 10 -, 31 - og en årsvignet). Vignettene er bare gyldige hvis de ledsages av et spesielt identitetspass.

Sjåfører kan bruke euroShell Card til kjøp av vignetter på Shell-servicestasjoner i Ungarn samt på motorveisselskapets salgssteder.

Gå inn på AKA hvis du ønsker ytterligere informasjon. Her kan du bl.a. finne en liste over priser samt de veiene som er omfattet av ordningen.

Hviterussland

Det skal betales veiavgift når man kjører på motorvei M1/E30 (Brest - Minsk - russiske grense eller tilbake). Avgiften kan betales med et euroShell Card på BELAVTOSTRADAS kontorer i følgende byer:

  • Fedkovichi
  • Kolosovo
  • Kroupki
  • Redki

Polen

Førere av kjøretøy på under 12 tonn kan bruke euroShell Card til betaling av veiavgift på motorvei A2.

Prisene på veivignetter avhenger av gyldighetsperiode, antall aksler, tillatt totalvekt, emisjoner fra eksos og det er ikke moms på vignettene. Man kan få vignetter til: en dag, en uke, en måned og et år. Den billigste vignetten koster det som svarer til 9 euro, den dyreste - 800 euro.

Vignettene består av to deler: en selvklebende del (plasseres i nederste høyre hjørne av forruten) og en kontrolldel som skal oppbevares i kjøretøyet. Føreren skal på anmodning være i stand til å forevise begge deler.

For å være gyldig skal en vignett være utfylt med kjøretøyets registreringsnummer og være perforert for å angi starttidspunktet for vignettens gyldighet. Føreren er ansvarlig for å overholde ovennevnte krav.

Viktig! Ved forevisning av en veivignett i tollen er lastebiler unntak fra kravet om særskilt betaling av veiavgift på A1, A2 og A4.