Jump menu

Main content |  back to top

Alle kjøretøy skal betale avgift på de fleste italienske motorveiene som drives av mer enn 20 private selskap. Veiavgiftene beregnes ut fra kjøretøyenes høyde og antallet av aksler, men varierer fra det ene selskapet til det andre.


I Italia kan euroShell Card-kunder betale motorveisavgiften på to måter:

 • med Viacard
 • med Viacard + Telepass


Viacard


Hvis du ikke ønsker at sjåførene skal ha på seg kontanter, er Viacard den mest hensiktsmessige metoden til betaling av motorveisavgifter i Italia. Det kan ikke brukes drivstoffkort til direkte betaling, og betaling med kredittkort har en stor ulempe - du kan ikke få momsen igjen.


Telepass


Telepass er et elektronisk betalingssystem som gir deg mulighet for å benytte spesielle baner uten å skulle stoppe. Enheten monteres i kjøretøyets forrute. Når kjøretøyet kjører gjennom betalingsanlegget, beregner systemet motorveisavgiften og trekker den automatisk på din Viacard-konto, som igjen kan være knyttet til din euroShell Card-konto. Telepass er et supplement til Viacard, ikke et alternativ, og kan bare bestilles hvis man har et gyldig Viacard. Både Viacard og Telepass har ubegrenset gyldighet og derfor ikke noen utløpsdato.


Telepass Premium Truck Card


Det italienske motorveisselskapet Autostrade har lansert et nytt kort, det såkalte Telepass Premium Truck Card. Kunder som bruker Telepass-enheter og har det nye kortet er berettiget til rabatt, bl.a. når de tanker på Shell-stasjoner.


Når kundene tanker, kan de betale for drivstoffkjøpet med deres foretrukne betalingsmiddel og det eneste de skal gjøre er å kjøre Premium Truck Card gjennom kortleseren når de er ferdige med å tanke for å bekrefte kjøpet av den aktuelle mengden drivstoff.


Premium Truck Card kan brukes for alle kjøretøy over 3,5 tonn som har montert en Telepass-enhet. Prisen for et Premium Truck Card er 4 euro + moms pr. måned, som faktureres sammen med den italienske veiavgiften. Det koster 1,04 euro + moms om måneden å leie en Telepass-enhet.


Et Telepass Premium Truck Card gir adgang til ytterligere fordeler, f.eks. en rabatt på opptil 20 % i restaurantene ved de italienske motorveiene.

Tunnelene Fréjus og Mont Blanc forbinder Frankrike og Italia.


Alpetunnelen Fréjus er 12,8 km lang og 9 m bred og har bare to spor. På den franske siden fører A43 (Maurienne-motorveien) fra Lyon til tunnelen, på den italienske side er det motorvei A32 fra Torino.


Mont Blanc-tunnelen er 11,6 km lang og 8,6 m bred. På den franske siden fører motorvei A40 til tunnelen, på den italienske siden er det motorvei A5.


Takstene er de samme for begge tunneler og avhenger av kjøretøyets kategori og EURO-emisjonsklasse.


euroShell Card-kunder kan betale på to måter:

 • De kan kjøpe en enkelt- eller en tur/retur-billett (tur/retur-billetten er kun gyldig i 7 dager) på deres euroShell Card. (Vær oppmerksom på at kun fakturaer som er utstedt av det franske tunnelselskapet kan aksepteres i forbindelse med refusjon av momsen.)
 • De kan betale med et Fréjus Card og få rabatt. (Fréjus Card er godkjent for tilbakebetaling av moms.)

I Portugal er det selskapet Brisa som står for driften av alle motorveiene. Shell gir deg to muligheter for å betale motorveisavgift i Portugal:

 • med OnBoard-enheten Via Verde
 • med Servisa Card

Via Verde
Via Verde er en elektronisk enhet som monteres i kjøretøyets forrute.
Enheten kan leies av motorveisselskapet (én pr. kjøretøy).


Fordelene ved Via Verde er bl.a.:

 • det kan oppnås rabatt for kjøretøy i klasse 3 og 4 på Brisas motorveier (50 % fra kl. 22.00 til kl. 07.00 og 30 % fra kl. 10.00 til kl. 16.00).
 • man trenger ikke stanse helt ved betalingsanlegget, men man kan kjøre direkte gjennom i en spesiell Via Verde-bane hvor gjennomkjøringen registreres elektronisk.
 • der er mulighet for å få refundert momsen i motsetning til andre betalingsmåter

Servisa Card
Det spanske Servisa Card kan brukes til betaling av alle motorveisavgifter i Spania og Portugal. Det gis rabatt på opptil 50 % avhengig av antallet gjennomkjøringer pr. måned pr. kort. Kortet er gyldig i 12 måneder og skal fornyes hvert år.

Ved bestilling av et Servisa Card og en VIA T-enhet via Shell (og vår samarbeidspartner FDE) kan du oppnå følgende fordeler

 • rentefri kreditt i opptil 2 måneder
 • momsrefusjon gjennom Shells samarbeidspartner FDE (legg merke til at du må ta vare på billettene som mottas ved betalingsanlegget for at du kan få refundert momsen)
 • det kreves ikke ytterligere bankgarantier enn den du allerede har stillet over for Shell
 • Det gis ikke rabatt ved bruk av det spanske Servisa Card i Portugal.


Broer i Portugal
Broene 25 de Abril og Vasco da Gama


Broene 25 Abril og Vasco da Gama krysser elven Tejo og forbinder Lisboa med den sørlige delen av Portugal via motorvei A2 (25 de Abril) og A12 (Vasco da Gama).


Broavgiften for begge broene kan betales med både Servisa Card og Via Verde.

De spanske motorveiene drives av mer enn 20 forskjellige motorveisselskaper. Takstene varierer fra selskap til selskap. Shell gir deg tre muligheter for betaling av motorveisavgifter i Spania:

 • Via T-OnBoard-enhed
 • Servisa Card
 • Direkte med euroShell Card

Shell InterRoute

Shell InterRoute er et nytt elektronisk system til betaling av motorveisavgift i Frankrike og Spania. Systemet ble lansert i begynnelsen av oktober 2009. Med bare én boks er det lettere å kjøre i Frankrike og Spania! Plasser boksen i forruten og bruk de spesielle banene ved betalingsanleggene så du ikke skal vente. Denne boksen inneholder TIS PL-teknologi for Frankrike og Via-T-teknologi for Spania. Den kan brukes av alle kjøretøy over 3,5 tonn.

VIA T

VIA-T kan brukes til betaling av veiavgifter på de fleste motorveiene i Spania. Du kan leie den elektroniske VIA-T-enheten som monteres i kjøretøyets forrute.

Med VIA T kan du få rabatt på opptil 50 %. Rabatten beregnes ut fra hvor ofte en virksomhet har brukt en gitt motorveisstrekning i løpet av en måned.

Med en VIA T-enhet trenger du ikke stoppe ved betalingsanleggene, men kan kjøre direkte gjennom via en spesiell VIA T-bane hvor gjennomkjøringen registreres elektronisk

VIA T-enhetene kan leies hos motorveisselskapet. Ved bestilling av enhetene skal du opplyse registreringsnumrene for de kjøretøyene utstyret skal monteres i.

Gå inn på Servica Cards websted hvis du ønsker nærmere opplysninger om VIA T-rabatter.

Servisa Card

Servisa Card kan benyttes til betaling av veiavgifter på alle motorveiene i Spania og Portugal. Det gis rabatter på opptil 50 %, alt avhengig av antallet av gjennomkjøringer pr. måned pr. kort. Kortet er gyldig i 12 måneder og skal fornyes hvert år.

Ved bestilling av Servisa Card og VIA T-enheter via Shell (og vår samarbeidspartner FDE) kan du oppnå følgende fordeler:

 • rentefri kreditt i opptil 2 måneder
 • momsrefusjon gjennom Shells samarbeidspartner FDE (Husk: Ta vare på billettene som mottas ved betalingsanlegget for at du kan få refundert momsen)
 • det kreves ikke ytterligere bankgarantier enn den du allerede har stilt overfor Shell

 

Eurovignette Countries

I Slovenia er det virksomheten DARS som står for driften og vedlikeholdet av de 441,2 km motorveiene og de 123,1 km innfallsveiene. Det kreves avgift 20 forskjellige steder på i alt 158 vognbaner (herunder betalingsanlegget ved Karavanke-tunnelen).

I Slovenia kan kundene betale avgift for bruk av motor- og motortrafikkveier på tre måter:

 • DARS Transporter Card
 • ABC-system
 • euroShell Card

DARS Transporter Card er et kortsystem som kundene kan overføre opptil 425 euro til ved hjelp av euroShell Card. Alt avhengig av det overførte beløpets størrelse kan det oppnås rabatter på opptil 13 %. Veiavgiften vil bli trukket fra det på forhånd overførte beløpet.

Man kan få et DARS Transporter Card:

 • ved alle betalingsanlegg
 • på Users' Centre (Grič 54, Ljubljana)

Det elektroniske ABC-systemet har en e-boks som monteres i forruten. Kundene overfører et beløp på opptil 425 euro til denne boksen ved hjelp av euroShell Card'et. Alt avhengig av det overførte beløpets størrelse kan det oppnås rabatter på opptil 13 %. ABC-systemet kan brukes til lastebiler i fjerde avgiftstakstkategori - kjøretøy med mer enn tre aksler og en tillatt totalvekt på over 3 500 kg samt grupper av kjøretøyer med mer enn tre aksler hvor den maksimalt tillatte vekten av kjøretøyets henger overstiger 3500 kg. Prisen for den elektroniske ABC-boksen beløper seg til 53,00 euro (levetid 7 år).

Fordeler ved ABC-systemet:

 • Betalingsanleggene kan passeres med nedsatt hastighet, 40 km/t i hurtige baner og 5 km/t i kombibaner, uten at man skal stanse helt. 
 • Det kan oppnås rabatt på opptil 13 %, alt avhengig av det overførte beløpets størrelse: fra 60 euro og opptil 210 euro: 5 %, fra 210 euro og opptil 400 euro: 10 %; fra 400 euro og over: 13 % rabatt.
 • Det er mulig å overføre penger til systemet på forhånd ved kombibaner og for å oppnå rabatt, alt avhengig av det overførte beløpets størrelse
 • Man kan få en oversikt over alle de betalingsanleggene man har kjør gjennom på webportalen www.dars.si.

Hvor selges ABC-systemet

 • Ved kombibaner ved frakjørings-betalingsanleggene i det lukkede veiavgiftssystemet og ved kombibaner ved hhv. til- og frakjørings-betalingsanleggene i det åpne veiavgiftssystemet
 • På Users' Center (Grič 54, Ljubljana)
 • Hos DARS d.d.'s salgsavdeling, Dunajska 7, Ljubljana

VIKTIT: euroShell Card kan brukes til å overføre penger til boksen. Selve boksen betales kontant eller med kredittkort (kan ikke betales med euroShell Card).

Sjåføren kan bruke FORHÅNDS-betalingsmodellen ved betalingsanlegg som tar imot euroShell Card. Det er ikke mulig å bruke ETTER-betalingsmodellen for øyeblikket. Se anvisninger vedr. bruken av det elektroniske ABC-systemet og elektronisk overføring av penger til systemet på www.dars.si

De hurtige banene, hvor man kan kjøre gjennom med en hastighet på 40 km/t, er merket med et ABC-skilt. Det er ingen hurtige baner ved betalingsanlegget Hrušica, hvor alle kjøretøy skal betale avgift for å kjøre gjennom Karavanke-tunnelen. Brukerne av ABC-systemet kan betale veiavgiften ved de to siste kombibanene i høyre side.

Det kan betales direkte med euroShell Card ved de bemannede banene, men her gis det ingen rabatt. Veiavgiftsbillettene kan ikke overdras fra et kjøretøy til et annet og er kun gyldige på den gitte strekningen (f.eks. Ljubljana - Torovo - Ljubljana). euroShell Card-fakturaene kan brukes til momsrefusjonen.