Jump menu

Main content |  back to top

Skatter og avgifter utgjør en betydelig del av drivstoffkostnadene. Shell kan hjelpe deg med rask og enkel refusjon av moms og punktavgifter på kjøp gjort med våre drivstoffkort på de stedene i Europa der dette er mulig.

Via FDE, et av Europas ledende momsrefusjonsselskaper, kan euroShell Card-kunder få refundert momsen innen bare 14 dager fra fakturadato, noe som bedrer likviditeten og gjør det lettere å planlegge.

Dekning i Europa

Få refundert momsen fra 27 europeiske land.

Bedre likviditet

Fordi du ikke behøver å vente i flere måneder på å få refundert momsen fra myndighetene, blir det enklere å styre bedriftens kontantstrøm. Du vet nøyaktig hvor mye moms du skal ha igjen og når.

Mindre administrasjon

FDE mottar euroShell Card-fakturaen direkte fra Shell, og tar seg av hele den tidkrevende og gjerne komplekse jobben med å få refundert moms og punktavgifter.

I tillegg håndterer vi all kommunikasjon med myndighetene, slik at du ikke trenger å bekymre deg for eventuelle språkbarrierer.

Profesjonell rådgivning

Vi er tilgjengelige for å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha om hvor og for hvilke produkter du kan få refundert moms.

Vi tilbyr fire ulike typer refusjon

Momsrefusjon via nettofakturering

Dette er den raskeste metoden. Momsen trekkes fra dine utestående beløp kun to uker etter fakturadato.

Denne tjenesten er tilgjengelig for euroShell Card-fakturaer og i nesten 20 europeiske land.

Ordinær momsrefusjon

Her gjennomføres tilbakebetalingen etter at skattemyndighetene har overført momsen du har til gode.

Denne formen for momsrefusjon benyttes i land der nettofakturering ikke er tillatt eller mulig for din type virksomhet.

Månedlig momsrefusjon

Denne tjenesten er tilgjengelig for kunder som har registrert seg for nettofakturering. Ordningen omfatter alle fakturaer som ikke berører euroShell Card, og momsen krediteres kontoen din hver måned.

Refusjon av punktavgifter

Shell hjelper deg med å få refundert ikke bare momsen, men også deler av punktavgiftene for dieselkjøp.  Ordningen gjelder for Belgia, Frankrike, Ungarn, Italia, Slovenia og Spania.

Hvis du vil vite mer om hvordan du registrerer deg for refusjon av avgifter, kan du ta kontakt med Shell.