Jump menu

Main content |  back to top

Future fuels - our investment in fuel innovation

Shells satsning på fremtidens drivstoff

Vår lidenskap er å kunne tilby stadig bedre løsninger og kontinuerlig forbedre våre drivstoff, slik at vi alltid kan dekke kundenes behov. Vi har levert biodrivstoff i over 30 år, og vår erfaring og våre investeringer har vært en viktig faktor for utviklingen på området. Det stopper imidlertid ikke der. Les mer om hvordan vi utvikler alternative drivstoff for fremtiden.

Biodrivstoff er laget av biomasse

Biodrivstoff

Biodrivstoff er laget av biomasse og kan gi lavere CO2-utslipp enn konvensjonelt drivstoff. Som en av verdens største distributører av biodrivstoff spiller vi en viktig rolle i utviklingen av en internasjonalt anerkjent standard for en forsyningskjede for biodrivstoff.

Gas-to-Liquid (GTL)

Gas-to-Liquid (GTL)

GTL er en prosess hvor man konverterer naturgass til flytende drivstoff, som for eksepmel diesel og bensin. GTL er både fargeløst og luktfritt, og har lavere utslipp av blant annet svovel og partikler. Det kan forbedre den lokale luftkvaliteten og dermed bli en viktig løsning for å redusere utslippene fra transportsektoren.

Shells utvikling av fremtidens drivstoff