Jump menu

Main content |  back to top

Vi vet at det å holde kjøretøyene i bevegelse er avgjørende for bedriften din. Derfor er våre høykvalitets diesel utviklet for å være så effektiv som mulig samtidig som de sørger for at motoren yter maksimalt.

Ekstra motorbeskyttelse uten ekstra kostnad
Shell Diesel Extra er spesielt utviklet for å møte kravene i moderne, høytytende dieselmotorer og kjøretøy slik at du får optimal utbytte av din investering.

Shell Diesel Extra inneholder unike tilsetningstoffer som er utviklet for å virke på motoren mens du kjører og dermed bidra til å forhindre oppbygging av avleiringer. Med noen vanlige typer diesel kan avleiringer tette til drivstoffinnsprøytningsdyser. Rene innsprøytningsdyser gir mer effektiv forbrenning.

 • Sikrer effektiv forbrenning
 • Forhindrer oppbygging av avleiringer som kan redusere motorens effektivitet
 • Beskytter motoren mot rust i drivstoffsystemet
 • Reduserer skumdannelse når du fyller diesel
 • Inneholder opptil 7% biokomponenter

Har du en bilpark med tyngre kjøretøy? Les hvordan Shell Diesel Extra kan hjelpe deg.
Shell Diesel Extra er utviklet for å holde innsprøytningsdyser rene og forhindrer oppbyggingen av avleiringer. Rene innsprøytningsdyser kan bidra til å gi en mer effektiv forbrenning.

Bidrar til å beskytte motoren
Shell Diesel Extra er også utformet for å legge en beskyttende hinne over metalldeler i motoren og drivstoffsystemet, for å forebygge rust.

Reduserer skumdannelse ved tanking
Det kan oppstå skumdannelse ved tanking av diesel fra hurtiggående pumper. Det unike tilsetningsstoffet i Shell Diesel Ekstra reduserer skumdannelse ved tanking, og du får dermed fylt tanken hurtigere og mer effektivt.

Inneholder inntil 7% biokomponenter
Shell Diesel Extra inneholder inntil 7 volumprosent biodiesel og er tilgjengelig på våre stasjoner i Norge. Klima- og forurensingdirektoratet (Klif) oppgir at alle bilprodusenter gir garantier om at bilmotoren kan bruke inntil 7 volumprosent innblandet biodiesel i diesel (B7).

Vår diesel leveres også med kuldeegenskaper tilpasset årstiden.

How FuelSave Diesel works

Hvordan fungerer Shell Diesel Extra?

 • Motor: Forhindrer oppbyggning av avleiringer.
  Vi har målt effekten av avleiringer i motor- og kjøretester og vi har sett en reduksjoner på opptil 3% i drivstofforbruk.
 • Utslipp: Forebygger økte utslipp og røyk
  Shell Diesel Extra bidrar til mer effektiv forbrenning og dermed reduserte CO2-utslipp og røyk ved å holde dyser fri for avleiringer.
 • Drivstoffsystemet: Beskytter mot korrosjon
  Korrosjon kan påvirke drivstoffsystemet over tid. Shell Diesel Extra er utformet til å legge en beskyttende hinne over metalldeler i motoren for å forebygge rust.
 • Drivstofftanken: Reduserer skumdannelse
  Det oppstår en naturlig skumdannelse ved fylling av diesel. Dette tar opp plass i tanken og øker tiden det tar å fylle diesel. Shell Diesel Extra hjelper med å redusere skumdannelse og sørger for at du kan fylle tanken hurtigere.

Finn ut mer

Små endringer i kjørestil kan bety store drivstoffbesparelser.