Jump menu

Main content |  back to top

Shell FuelSave Unleaded - designed to help save fuel

Shell FuelSave Blyfri 95 – utviklet for å bringe deg lengre, uten ekstra kostnad

Våre forskere har utviklet vår nye bensin, Shell FuelSave Blyfri 95, for å hjelpe kundene våre til å oppnå reelle drivstoffbesparelser uten ekstra kostnad.

Vi vet at det å holde kjøretøyene i bevegelse er avgjørende for bedriften din. Derfor er våre høykvalitets bensin utviklet for å være så effektiv som mulig samtidig som de sørger for at motoren yter maksimalt.

  • Utviklet for å bringe deg lengre slik at du sparer penger
  • Smører motoren for å redusere energitap
  • Holder innsprøytningsventilene rene for å sikre best mulig ytelse
  • Bedre drivstoffutnyttelse som bidrar til lavere drivstoffutgifter

Utviklet for å bringe deg lengre slik at du sparer penger

Shell FuelSave Blyfri 95 er tilsatt ’Shell Efficiency Improver’, vår mest avanserte drivstoffbesparende tilsetning til nå. Målet er at du skal spare penger gjennom hele levtiden til kjøretøyene.

Den avanserte tilsetningen smører der hvor motorens egen olje ikke kommer til. Dette reduserer friksjonen og frigjør mer av energien til å drive bilen fremover.

Utviklet for å spare bensin allerede fra første fylling

Oppnå reelle besparelser gjennom hele kjøretøyets levetid med et drivstoff som er utviklet for å drive motoren mer effektivt over lengre tid.

Få mer ut av hver dråpe

Vi vet at drivstoff er kan utgjøre en betydelig driftskostnad. Derfor har vi utviklet Shell FuelSave Blyfri 95 med økonomi i tankene, for å hjelpe deg med å bruke mindre drivstoff på hver eneste tur.

Oppretthold høy motorytelse

Et kraftig rensemiddel holder innsprøytningsventilene rene ved å hindre avleiringer. Dermed drives motoren mer effektivt.