Jump menu

Main content |  back to top

 • Hvor kan jeg kjøpe diesel tilsatt inntil 5 % av biokomponenten FAME?
  På de fleste norske Shell-bensinstasjoner selges biodiesel med inntil 5 % FAME. 
 • Hvor mye vil en liter biodiesel koste hos Shell?
  Diesel som inneholder inntil 5 % av biokomponenten FAME koster det samme som tradisjonell diesel. 
 • Hvilke kjøretøyer kan bruke biodiesel?
  Shell biodiesel oppfyller standardspesifikasjonen for diesel EN590 og er en garanti for at drivstoffet egner seg til dieselbilen din.
 • Hvilke fordeler vil det ha for miljøet om bilistene bytter til Shell biodiesel?
  Innblanding av biodiesel bidrar til reduksjon av kjøretøyets totale CO2-utslipp. 
 • Hva er råstoffet til biokomponenten FAME som Shell har blandet inn i biodieselen sin?
  Det vanligste råstoffet til den FAME som er blandet inn i Shell biodiesel er raps og soya. Det er svært viktig at biokomponenten er av høy kvalitet.
 • Er det forskjell på første og andre generasjons biodrivstoff?
  Første generasjons biodrivstoff fremstilles av næringsmiddelavlinger. Dette drivstoffet har noen fordeler med hensyn til utslipp av CO2, om en sammenligner med tradisjonelt fossilt drivstoff. Påvirkningen dette drivstoffet har på utslipp av CO2, avhenger av biokomponentens innblandingsnivå og hvor den kommer fra.

  Det stilles ofte spørsmål om råmaterialene som brukes, om innvirkningen på det biologiske mangfoldet og om avlingene konkurrerer med produksjon av matvarer. 

  Andre generasjons biodrivstoff fremstilles av råvarer som ikke brukes til matproduksjon, som for eksempel avfallsprodukter fra jord- og skogbruk. Dette biodrivstoffet kan redusere utslipp av CO2 betydelig og konkurrerer ikke med næringsmiddelavlinger.

  Ublandet andre generasjons biodrivstoff kan redusere produksjonen av CO2 med rundt 90 % basert på hele livssyklusen. Hvis et blandingsprodukt benyttes, kan utslipp av CO2 reduseres i samsvar med andelen biologisk drivstoff i blandingen.

  Andre generasjons biodrivstoff vil ikke være tilgjengelig i betydelige kommersielle mengder på enda noen år.
 • Hvor lenge kan biodiesel lagres?
  En bør ikke lagre dieselbrensel tilsatt FAME i mer enn ett år.
 • Kan biodiesel brukes i båtmotorer?
  Ja. Men merk at ved maritim bruk øker risikoen for kondens i tanken. Ved bruk av dieseldrivstoff tilsatt FAME bør tanken tømmes før vinteropplag.