Jump menu

Main content |  back to top

Når du tanker Shell FuelSave oppnår du en umiddelbar virkning av et mer effektivt drivstoff. Dette er fordi drivstoffet er tilsatt drifstoffbesparende additiv som virker fra første tank.

Hvordan virker det drivstoffbesparende additivet?

Tidligere drivstoff som har hatt besparende effekt har kun vært basert på å forhindre oppbyggingen av avleiringer og sot rundt motorens ventil- og innsprøytningsområdet gjennom rensende additiver.

Det nye besparende additivet fungerer ved at det smører der hvor motorens egen olje ikke kommer til. Dette reduserer friksjonen i motoren og frigjør mer av energien til å drive bilen fremover.

På denne måten får du mer ut av hver dråpe Shell FuelSave, og du sparer bensin uten ekstra kostnad.

Å komme dit vi er i dag har vært en seier for våre forskere. Utviklingsarbeidet har foregått både i testlaboratorium og på landeveien, sånn at når du fyller tanken, så sparer du bensin. Det er gjennomført 180 vitenskapelige tester på 5 bilmodeller. Testene er blitt gjort på uavhengige testsenter. 

 

I tester hos Shell er beregning av drivstofføkonomien basert på en sammenligning av drivstoff tilsatt Shell FuelSave additiver med drivstoff uten dette additivet. Det er gjennomført 180 individuelle vitenskapelige tester på 5 bilmodeller. Drivstofføkonomien kan være avhengig av biltype, kjøreforhold og kjørestil.