Jump menu

Main content |  back to top

Shell V-Power Nitro+ er utviklet for å forbedre ytelsen uavhengig av hvilken bil du kjører. 

Den unike dobbeltvirkende sammensetningen er utviklet slik at den renser motoren og beskytter viktige deler for å sikre best mulig kjøreytelse.

Drivstoffet er tilsatt ytelsesforbedrende stoffer for å bidra til lavere drivstofforbruk og mindre energitap. Det reduserer avleiringer i motoren, slik at mer av energien i drivstoffet kan brukes på å drive hjulene. Motoren blir dessuten mer drivstofføkonomisk.

Vår nye og forbedrede sammensetning er utviklet for å gi umiddelbar effekt, fra og med det øyeblikket drivstoffet når motoren. Vi har tilsatt mer rensemiddel som fjerner avleiringene som kan påvirke motorytelsen, og vi har også økt andelen av friksjonsreduserende tilsetningsmiddel. Friksjonsendringsteknologien (FMT) er testet av Ferrari i forbindelse med vårt lange tekniske samarbeid. Teknologien er utviklet for å umiddelbart redusere friksjonen i viktige motordeler. På den måten kan motoren overføre mer kraft til hjulene. Drivstoffet har også et høyere oktantall som motoren kan utnytte for mer kraft.

Vår nye og forbedrede dieselblanding er utviklet for å øke bilens ytelse fra første dråpe. Ved hjelp av ny og bedre renseteknologi bidrar den til en raskere og mer effektiv rengjøring av innsprøytingssystemet,  Dieselen gjenoppretter og opprettholder motorkraften ved å aktivt beskytte motoren. Drivstoffet inneholder dessuten anti-korroderende stoffer som beskytter drivstoffsystemet mot korrosjon.

Shell V-Power Nitro+ er basert på effektiv renseteknologi som er utviklet for å øke bilens kjøreytelse og reaksjonsevne under vanlig hverdagsbruk. Den unike sammensetningen er komponert for å gi umiddelbar effekt, beskytte viktige motordeler og bidra til at du får flest mulig krefter ut av motoren.

Shell V-Power Nitro+ er satt sammen på en måte som skal forebygge kraftreduserende avleiringer i innsugingsventilene og fjerne avleiringer etter andre drivstofftyper. Motoren går bedre og får mer luft, slik at kreftene kan overføres uhindret til hjulene.