Jump menu

Main content |  back to top

Riktig akselerasjon handler om hvordan du tilpasser trykket på gasspedalen, slik at du unngår å bremse ofte og hardt.

Til manges overraskelse er det mest økonomisk å akselerere raskt opp til kjørehastighet og kjøre på det høyeste giret.

Planlegg ankomsten til kryss ved å redusere farten gradvis i et høyere gir. På den måten kan de andre trafikantene ha forlatt krysset når du kommer frem, og du unngår kanskje å måtte stanse.
 
Med tillatelse fra Advanced Driving UK.

Hvis du holder deg i tredjegir, vil du lettere merke om hastigheten kryper over 50 km/t.
Du må selvfølgelig tilpasse girvalget etter forhold som hastighet, veiens beskaffenhet, vær- og trafikkforhold, og skifte gir i takt med at forholdene endrer seg. Hvilket gir som egner seg best når du kjører i 50 km/t, avhenger av motorstørrelsen, men for mange nyere biler er det mulig å kjøre i 50 km/t i tredjegiret uten at motoren arbeider særlig hardt.

Biler med automatgir har mange gir forover, og her bør føreren velge det giret som gjør det enklest å holde hastigheten under 50 km/t.


Med tillatelse fra Advanced Driving UK.

Vi lures alle av såkalte "fartstriggere" en gang iblant. Ting som gjør at vi trykker litt for hardt på gasspedalen uten at vi merker det. Det kan være for å holde følge med trafikken foran, eller fordi vi lar oss stresse av at bilen bak ligger for nært. Noen ganger kan det også være fristende å foreta en forbikjøring som gjør at du må bryte fartsgrensen. Du har sikkert opplevd slike øyeblikk der du spør deg selv: "Skal, skal ikke?" Svaret er: "Nei, du skal ikke".

Distraherende faktorer, som å skru opp lyden på en fengende låt, kan også få deg til å kjøre for fort. Det samme kan noe så enkelt som en nedoverbakke.

Ved å bli bevisst på hva som er dine "fartstriggere", vil du lettere unngå å bryte fartsgrensene.

3-sekunders regelen
Ved å holde trygg avstand til bilen foran deg blir kjøreturen mindre stressende. La det være minst 3 sekunder mellom deg og bilen foran. Kontroller avstanden ved å telle "tusen og én, tusen og to, tusen og tre".
Doble avstanden om veien er våt, og øk den ytterligere dersom det er glatt.


Med tillatelse fra Advanced Driving UK.

Forskning viser at bremsevirkningen avtar når mønsterdybden er under 3 mm.

Dekk med minst 3 mm mønsterdybde har 25 % bedre bremseeffekt enn dekk med det påbudte minstekravet på 1,6 mm (sommerføre). Omsatt til bremselengde tilsvarer dette 8 meter på våt vei. I en undersøkelse hvor man sammenlignet et dekk med mønsterdybde 8 mm med dekk med mønsterdybde på 1,6 mm, økte bremselengden med 13 meter.

På bakgrunn av disse forskningsresultatene anbefaler bileksperter at dekkene skiftes når mønsterdybden er under 3 mm.


Med tillatelse fra Advanced Driving UK.

"Slitte bremseskiver kan øke bremselengden dramatisk, noen ganger med fatale konsekvenser.


Ifølge til den britiske bildelleverandøren Car Parts Direct viser nyere forskning at én av åtte bilister kan kjøre med ulovlige eller farlige bremser.

Gjennom tilfeldige stikkprøver avdekket de at sjåfører kjørte med slitte bremseklosser, bremseskiver under den påbudte minimumstykkelsen og i noen tilfeller også skjeve bremseskiver. Selskapet hevder videre at 85 % av alle bilister ikke vet hvordan de sjekker om bremseskivene og bremseklossene er forsvarlige.

Det er ikke alltid så lett, men enkelte bremseproblemer er enklere å oppdage enn andre. Hvis du for eksempel kjenner vibrasjoner via bremsepedalen, er det ofte et tegn på skjeve bremseskiver.

Andre problemer kan være vanskeligere å oppdage. Enkelte finner dessverre ikke ut at de har et problem før de kommer ut for en situasjon der de ikke klarer å stanse i tide. Vi anbefaler derfor at du får bremsene kontrollert.


Med tillatelse fra Advanced Driving UK.