Jump menu

Main content |  back to top

Shell Helix

For mer informasjon om Shells smøremidler:

Univar AS

Østensjøveien 32

NO-0667 Oslo

+47 22 88 16 00  

info.nordic@univareurope.com

Gå inn på www.univarlubricants.no.

Aktuelle linker

Søk etter produkter etter navn eller anvendelse i ditt foretrukne land. Last ned helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad (HMS) og teknisk datablad (TDS) Søk kan også begrenses til en spesifikk bransje hvis ønskelig.