Jump menu

Main content |  back to top

Anvendelse

Antifreeze 198 Kons. er en kjølevæske- og frostvæske for vannkjølte forbrenningsmotorer. Kjølevæsken beskytter mot korrosjon og motvirker isdannelse i kjølesystemet, samtidig som den høyner kokepunktet slik at mulighet for koking reduseres.

Et prisgunstig alternativ for anlegg som ikke krever formelle godkjennelser.

Tøm og rengjør kjølesystemet årlig eller med intervall som angis i kjøretøyet eller maskinens instruksjonsbok. Fyll deretter systemet med Antifreeze 198 Kons. og rent vann iht tabellen nedenfor.

Innblanding (%)

30% gir frostbeskyttelse til -15°C

40% gir frostbeskyttelse til -25°C

50% gir frostbeskyttelse til -37°C

Vi anbefaler en innblanding på minimum 25% for god korrosjonsbeskyttelse.

Spesifikasjoner/Godkjennelser

Møter kravene i BS 6580 (1992).

Innhold

Farge: Blå.

Monoetylenglykol > 90%

Helse/Miljø

Se separat HMS-datablad.