Jump menu

Main content |  back to top

euroShell Card

til bedrifter

Transport og industri

Undersøkelse og produksjon

- leting etter olje og gass

Produkter og tjenester til all industri.

For bedriftskunder

Transport og industri

Vi tilbyr drivstoff som diesel, fyringsolje, parafin og bensin til industri- og transportkunder.

Marine

Shell leverer marine drivstoff, smøremidler og tekniske støttetjenester til den maritime industrien.

Landbruk

Shell tilbyr et bredt spekter av oljeprodukter for våre landbrukskunder.

Aviation

Supplying products and related services to the aviation industry in more than 90 countries.

Shell Gas LPG

The Shell GAS LPG businesses is transferred to UGI Corporation / Kosan Gas

Bitumen (Shell.com in English)

Bitumen (asfalt) brukes til å legge veier, på fortau og andre overflater.

Tjenester for bedriftskunder

Tjenester for bedriftskunder

Her finner du links til Shell eServe, euroShell Card og veiledende utsalgspriser for kort- og bedriftskunder.

Sikkerhetsdatablader - Drivstoff og fyringsprodukter

Her finner du spesifikasjoner på våre drivstoff-produkter. Sikkerhetsdatabladene er ment å være et hjelpemiddel for brukeren, og gi nok informasjon til å kunne håndtere produktene på en forsvarlig måte.

Undersøkelse og produksjon

Undersøkelse og produksjon

Norske Shell har deltatt aktivt i leting etter olje og gass på den norske kontinentalsokkel helt siden de første seismiske undersøkelsene ble foretatt i 1964. I Norge er vi operatør for feltene Draugen og Ormen Lange.