Jump menu

Main content |  back to top

Din lokale Shell Oljeforhandler kan levere det du vil ha, når du vil ha det og hvor du vil ha det, til gunstige betingelser. Tilstedeværelsen i lokalmiljøet gjør at våre forhandlere er en god samarbeidspartner og kan yte den beste servicen slik at du kan fokusere på din hovedoppgave – å drive ditt landbruk.

Vi har et landsdekkende forhandlernett som kan levere det du trenger av diesel, fyringsolje, smøremidler og kjemiprodukter. Om du driver et lite eller stort landbruk, tar vi hånd om dine behov for oljeprodukter. Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan tilby deg.

Slik blir du landbrukskunde hos Shell: