Jump menu

Main content |  back to top

Vel innenfor portene på Shells drivstofflaboratorium i Hamburg forstår man fort at drivstoff faktisk ikke bare er drivstoff, men avansert høyteknologi.

I de mange lokalene spredt over et betydelig område går arbeidsoppgavene fra molekylbygging til endelig testing av drivstoff på motorer og drivverk. Her møter vi drivstofforsker Valeria Loreti, som kan fortelle at Shell ikke er en nybegynner i dette faget.

Helt siden tidlig 1900-tallet har selskapet utviklet differensierte drivstoff, det vil si forbedrede drivstoff med spesialtilpassende tilsetningsstoffer. 

Bare i 2013 investerte Shell hele 1,3 milliarder amerikanske dollar i forskning og utvikling, hvorav en stor andel gikk til utvikling av nettopp høyteknologisk drivstoff for moderne biler.

Midlene blir årlig fordelt på i alt 13 forskjellige laboratorium over hele verden, hvor rundt 120 forskere og 80 ingeniører daglig jobber med utvikling og testing av nye drivstoff.  

Det legges med andre ord store ressurser i å være markedsledende på utvikling og forbedring av drivstoff, og arbeid som lenge har pågått i samarbeid med blant andre Ferrari og Ducati.

På molekylnivå

Den italienske drivstofforskeren Valeria Loreti har mange års fartstid i Hamburg som utvikler av nye drivstoff for Shell. Hun viser oss de ulike raffineringsstadiene, fra råolje til de mest avanserte V-Power drivstoffene.

Mest interessant er komposisjonen av ulike tilsetningsstoffer, og hvorfor riktig komponering av drivstoff er viktig for at motoren skal gå optimalt.

- Motorer er komplekse konstruksjoner, noe som også krever mye av drivstoffene. Vi samarbeidet tett både med bilfabrikanter og fagmiljøer på universitetsnivå for å kunne komponere drivstoffene best mulig.

- Ikke alle vet at vi for eksempel har egne tilsetningsstoffer for at dieselen ikke skal skumme under tanking, forteller Valeria.

- Diesel Extra er utviklet med tilsetningsstoffer som blant annet beskytter mot korrosjon og holder injektorene rene. Hensikten er å få en så perfekt stråle, eller sky om du vil, som mulig, noe som optimaliserer forbrenningen. Skitne injektorer forhindrer dette og senker effektiviteten til motoren, sier Valeria Loreti.

Bensin og diesel skiller seg blant annet ved at diesel har en høyere tenningstemperatur enn bensin.

Det betyr at sammensetningen av karbonmolekyler kan være langt større: mens bensin har 2-300 ulike karbonsammensetninger, har diesel opp til 10 000, noe som gir svært mange muligheter for videreutvikling av diesel.

Bra for motoren – mindre forbruk

Kvalitetsdrivstoff er med andre ord viktig for at moderne motorer skal gå effektivt og økonomisk. I flere tester har Shell kommet frem til at for tyngre kjøretøy kan besparelsen i snitt komme opp i tre prosent i snitt med det differensierte drivstoffet Diesel Extra.  

Sparing utover dette er mye opp til sjåføren, sier markedssjef i Shell Commercial Fuels, Lill Sønsteng.

- Det viktigste med Shells differensierte drivstoff er ikke bare at man sparer noen få prosent under kjøring, men at produktene er utviklet for å holde moderne motorer rene og effektive over tid.

- Dersom man ønsker å spare ytterligere drivstoff, handler det mye om kjørestil. Kjører man økonomisk riktig, noe Shell anbefaler på det sterkeste, kan vi snakke store besparelser både for lommeboken og miljøet, avslutter Lill Sønsteng.