Jump menu

Main content |  back to top

I undersøkelsen, som er gjennomført av Infact på vegne av A/S Norske Shell, svarer 59 ledere i store norske transportselskaper på spørsmål rundt deres egen konkurransesituasjon i transportmarkedet.

Blant disse svarer så mange som 60 prosent at de ser på dagens konkurranse med utenlandske transportselskaper som en utfordring, mens rett over 15 prosent sier at samme konkurranse er en direkte trussel mot selskapet. 

Legger ansvar på myndighetene

I InFact-undersøkelsen får lederne i transportselskapene spørsmål om hva som bør gjøres for at norske selskaper skal være mer konkurransedyktige i konkurransen med internasjonale aktører.

Her svarer de fleste, over 37 prosent, at det ligger i myndighetenes hender å gjøre noe med utfordringene. 18,5 prosent sier at like konkurransevilkår for alle vil være beste løsning for norsk transportbransje.

På de følgende plassene kommer svarene ”oppheving av særnorske regler” og ”mer kontroll med utenlandske selskaper”.

Først et stykke ned på listen, med svarprosent på rundt tre prosent, kommer svar som ”mer fokus på kvalitet og punktlighet” og ”bli mer effektive i hverdagen.” 

Grensekryssende transport øker

NHO Logistikk og Transport representerer, igjennom sine medlemsbedrifter, et stort antall norske og utenlandske transportselskaper. Direktør næringspolitikk, Erling Sæther, er klar på at konkurransen har kommet for å bli, men at forholdene må legges til rette.

– Utviklingen av det europeiske transportmarkedet kan neppe stoppes. Norske og svenske biler dominerer den grensekryssende trafikken, men baltiske og polske biler øker sine markedsandeler.

- Det er en svært liten andel kabotasjeoppdrag i Norge, men den er økende. Derimot er internasjonale, grensekryssende transporter utbredt og økende i takt med utviklingen, forteller Erling Sæther.

- Vi er ikke enige i proteksjonistiske tiltak for Norge, for det må gjelde like regler i EU og EØS.

- Det er imidlertid helt nødvendig med sterk økning av offentlige kontroller av tungbiltransporten for å sikre god adferd og trafikksikkerhet og motarbeide transportkriminalitet i et europeisk transportmarked, sier Direktør næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport, Erling Sæther.

Bør ha større fokus på utgifter

Det åpne europeiske transportmarkedet har lenge vært et tema for debatt, der sosial dumping, kabotasje og sikkerhetsutfordringer har vært hovedingrediensene. At flere bedrifter nå svarer at internasjonal konkurranse er en utfordring, eller til og med en direkte trussel, er et alvorlig signal, sier markedssjef i Shell Commercial Fleet Norge, Lill Sønsteng. 

- Transportselskaper i høykostlandet Norge, som har større driftskostnader og et strengt regelverk å forholde seg til, vil selvsagt få store utfordringer med å konkurrere med mer prisgunstige konkurrenter i for eksempel Øst-Europa.

- Skal man være konkurransedyktig bør man blant annet se på hvordan man kan forbedre sin effektivitet samt ha et større fokus på utgifter.

- Vi vet at så mange som halvparten av alle transportbedrifter bruker mellom 20 og 40 prosent av sine totale utgifter på drivstoff, og da bør et større fokus på økonomisk kjøring være en mulighet for flere, avslutter Lill Sønsteng i Shell Commercial Fleet.