Jump menu

Main content |  back to top

Shells løsning for drivstoffadministrasjon for kommersielle veitransportbedrifter som kan bidra til å redusere drivstoffkostnader og utslipp med opptil ti prosent.

Monitorer sjåførytelse og drivstofforbruk med Shell FuelSave Partner. Drivstoff utgjør nesten 30 prosent av driftskostnadene, og derfor er det viktigere enn noen gang å finne nye måter å redusere drivstofforbruket og avdekke eventuell svindel på.

Shell FuelSave Partner gir deg oversiktlige rapporter som kobler transaksjoner på drivstoffkortet med kjøretøy- og sjåførdata, slik at du enkelt kan finne ut hvor og hvordan du kan kutte kostnader.

Systemet leveres som en abonnementstjeneste, slik at du kan nyte godt av alle fordelene uten å måtte gjøre store investeringer på forhånd.

Skaff deg oversikt over flåtens drivstofforbruk

Med Shell FuelSave Partner kan du redusere drivstoffkostnadene med opptil ti prosent. Ved hjelp av oversiktlige rapporter kan systemet bidra til å bedre den samlede flåteytelsen og gi sjåførene tips til hvordan de kan kjøre mer økonomisk.

Dette er en enkel og effektiv måte å redusere drivstofforbruket på, i tillegg til at bedre kjøreteknikk også betyr lavere vedlikeholdskostnader.

Reduser C02-utslippene

Systemet beregner automatisk nyttelast, rapporterer om CO2-utslipp som g/tonn-km og viser hvordan lavere drivstofforbruk også gir lavere CO2-utslipp. For å sikre at du får den aller beste løsningen for drivstoffadministrasjon, har utformingen og implementeringen av CO2-utslippsberegningsmetoden vår dessuten vært gjennom uavhengige tester gjort av KPMG.

Avdekk eventuell svindel

Ved å koble informasjon om transaksjoner på drivstoffkortet med den faktiske mengden drivstoff på tanken, kan Shell FuelSave Partner gjøre det enklere for deg å avdekke eventuell svindel. Systemet varsler deg raskt og enkelt ved avvik på transaksjoner eller tanknivåer. På den måten kan du avdekke feil og mulige svindelforsøk.

Enkel i bruk

Shell FuelSave Partner krever ingen forhåndsinvesteringer, så du kan begynne å dra nytte av fordelene kort tid etter implementering. Kjøretøyenheten installeres raskt, og systemet er lett å bruke. For sjåførene dine innebærer systemet at de kan konsentrere seg om det de gjør best, nemlig å kjøre.

Slik fungerer det

Shell FuelSave Partner er et system for drivstoffadministrasjon som er spesielt utformet for våre kunder, og som fungerer ved hjelp av en enhet som installeres direkte i kjøretøyene. Systemet analyserer informasjon om drivstoffnivåer, kjøretøy og sjåfører, og genererer oversiktlige rapporter som du får tilgang til via Internett.

Registrer deg for Shell FuelSave Partner

Hvis du vil registrere deg for Shell FuelSave Partner eller ønsker mer informasjon, kan du ringe vårt kundesenter på 22 66 57 00 eller sende en e-post til kort-no@shell.com .