I denne delen

Norske Shell – siden 1912

I 110 år har Shell vært en energipartner til Norge. Vår historie er bygget på innovasjon, teknologiutvikling og omstilling.

Dette gjør vi

Shell er et globalt konsern som består av energi- og petrokjemiselskaper. I Norge har vi omkring 500 ansatte.

Våre verdier

Våre generelle forretningsprinsipper og etiske retningslinjer hjelper alle hos Shell med å handle i tråd med verdiene våre.

Ledelse

Se oversikten over hvem som sitter i Norske Shells ledergruppe og les om våre toppledere i Norge.

Shells Aktiviteter i Norge

Les om våre norske prosjekter, anlegg og opererte felt.

Shells merkevare

Shell-logoen promoterer verdiene våre og kvaliteten på produktene og tjenestene våre over hele verden.

Arrangementer

Våre arrangementer og nettforumer bringer sammen eksperter fra næringsliv, akademia, statlige og ikke-statlige organisasjoner for å debattere energifremtiden.