Shells generelle forretningsprinsipper

Som et globalt energiselskap som opererer i en utfordrende verden, setter vi høye standarder til ytelse og etisk oppførsel. Vi bedømmes etter hvordan vi oppfører oss – omdømmet vårt formes etter hvordan vi etterlever kjerneverdiene våre: ærlighet, integritet og respekt for mennesker. Våre åtte forretningsprinsipper er basert på disse kjerneverdiene, og beskriver hvordan vi fremmer tillit, åpenhet, teamarbeid og profesjonalitet samt stolthet over det vi gjør.

Vi var et av de første globale selskapene til å utarbeide og dele holdningene våre da vi publiserte våre generelle forretningsprinsipper i 1976. Det inngår i disse prinsippene at vi har forpliktet oss til å bidra til bærekraftig utvikling, balansere kortsiktige og langsiktige interesser og integrere økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn i våre beslutninger.

Det forventes at alle Shells ansatte og de som jobber hos virksomheter vi er deleier i, forstår og opptrer i henhold til forretningsprinsippene våre hele tiden. Vi oppmuntrer også leverandører, og fellesforetak vi ikke driver, til å ta i bruk tilsvarende prinsipper.

Last ned Shells generelle forretningsprinsipper

Shells etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer veileder ansatte i hvordan de skal anvende Shells generelle forretningsprinsipper i tråd med våre kjerneverdier. De gir praktiske råd om hvordan man overholder lover og forskrifter, og hvordan man forholder seg til kunder, lokalsamfunn og kolleger.

De forskriftsmessige kravene vi må overholde, har aldri vært mer komplekse eller krevende. Shells etiske retningslinjer avklarer standardene vi forventer at ansatte følger, og atferden vi forventer at de utviser.

Shells etiske retningslinjer dekker områder som: bekjemping av korrupsjon, nasjonal og internasjonal handel, mennesker og sikkerhet, vern av informasjon og kommunikasjon.

Last ned Shells etiske retningslinjer

Mer i Om oss

Norske Shell – siden 1912

I 110 år har Shell vært en energipartner til Norge. Vår historie er bygget på innovasjon, teknologiutvikling og omstilling.

Dette gjør vi

Shell er et globalt konsern som består av energi- og petrokjemiselskaper. I Norge har vi omkring 500 ansatte.

Du kan også være interessert i

Åpenhet

Det å drive virksomheten vår på en tydelig og åpen måte er noe vi jobber hardt for å opprettholde, og vi fremmer også åpenhet i bransjen vår.

Jobb & Karriere

Finn ut hva du kan bidra med i Shell.

Fremtiden for energi

Vi bruker vår ekspertise, teknologi og innovasjon til å levere mer og renere energi for verdens voksende og blomstrende befolkning.