1) Avtale om foretakspensjon mellom A/S Norske Shell og A/S Norske Shells Pensjonskasse

Dette dokumentet beskriver det produktet pensjonskassen skal levere. Her finner man de detaljer om pensjonsordningen og dekningene, som er av særlig interesse for medlemmene.

2) Vilkår for kollektiv tjenestepensjon

Her er de detaljerte, mer tekniske forsikringsvilkårene for den pensjonsordningen selskapet "kjøper” i pensjonskassen.

3) Vedtekter for A/S Norske Shells Pensjonskasse

Dette dokumentet gjelder primært drift, styring og kontroll av pensjonskassen som juridisk selskap.

Last ned   Vedtekter for A/S Norske Shells Pensjonskasse 

4) Informasjon fra administrasjonen april 2016

5) Kopi av årsberetning og regnskap