Digital transformasjon

I Shell bruker vi digitalisering for å øke produktiviteten vår, redusere kostnader og forbedre sikkerheten. Digitale teknologier er også viktig når vi skal skape nye forretningsmodeller innenfor ren energi.

Ormen Lange

Ormen Lange er en av Norges mest komplekse og teknologisk krevende feltutbygginger. Ingen andre norske felt produserer fra så dypt vann, under så tøffe forhold og med så avansert utstyr.

Elektronjakt på åpent hav

Vi ser på havvind som et viktig bidrag til å generere den fornybare energien som kundene våre trenger, samtidig som Shell beveger seg mot netto-null utslipp.

Hydrogen – en ren gass for fremtiden

Shells ambisjon er å bidra til å bygge en global hydrogenøkonomi ved å utvikle muligheter innen produksjon, lagring, transport og levering av hydrogen til sluttkunder.

Biodrivstoff for fremtiden

Ny teknologi muliggjør renere drivstoff fra trerester.

CCS-prosjektet «Northern Lights»

Northern Lights kan tilby norsk og europeisk industri en løsning for transport og lagring av CO2.

Knarr

Knarr ble funnet i i 2008, og ble en av Nordsjøens raskeste selvstendige utbygginger da feltet startet med produksjon i mars 2015.

Mer i Om oss

Norske Shell – siden 1912

I 110 år har Shell vært en energipartner til Norge. Vår historie er bygget på innovasjon, teknologiutvikling og omstilling.

Dette gjør vi

Shell er et globalt konsern som består av energi- og petrokjemiselskaper. I Norge har vi omkring 500 ansatte.