Den dynamiske digitale tvillingen er et dynamisk verktøy for et dynamisk anlegg. Tvillingen lar oss utforske Nyhamnas operasjonsramme både under stabil drift og i overgangene mellom et operasjonsscenario og det neste. Dette gir oss helt nye muligheter for energi- og produksjonsoptimalisering. Det endelige målet er å øke gass- og kondensatproduksjonen til det maksimale og redusere energiforbruket så mye som mulig, samtidig som vedlikeholdsbehovet reduseres og vi unngår driftsstans. Ved å kjøre "hva-skjer-hvis"-simuleringer kan driftsteamet og kontrollrommet fatte raskere og mer nøyaktige beslutninger om endringer av prosessene. På denne måten kan vi velge den optimale konfigurasjonen av anlegget til enhver tid, noe som kvantifiserer effektene direkte og dermed øker Nyhamnas konkurranseevne.

Magnus, prosessingeniør og digital tvilling-superbruker

torstein jobber i kontrollrommet på nyhamna, med den digitale tvillingen illustrert gjennom grafikk på toppen av det faktiske bildet.

"Vi har integrert alle systemene og dataene våre i én plattform, og den digitale tvillingen lar oss dermed foreta bedre risikovurderinger av alle aktivitetene ved Nyhamna. Dette er et viktig skritt mot målet vårt: Ingen utslipp eller lekkasjer. Det gjør også arbeidsdagen til de ansatte på Nyhamna mer effektiv."

Torstein, skiftleder på Nyhamna
 

tommy jobber i et møterom foran en stor skjerm, med den digitale tvillingen illustrert gjennom grafikk på toppen av det faktiske bildet.

"Den digitale tvillingen lar teamet sjekke all som-utført-2D-dokumentasjon med noen tastetrykk. Det er bare å søke etter tagger i den detaljerte 3D-modellen og navigere mellom 2D-tegningene og 3D-modellen. Dette gjør arbeidsforberedelsene sikrere og mer effektive, og kommunikasjonen mellom teamene og fagfeltene blir smidigere med færre møter. Det går også raskere å finne utstyr som er plassert høyt. Vi har færre kryssjekker av data mellom applikasjonene, mindre logistikk og bruker mindre tid på inspeksjoner. Nå kan vi både kommunisere og fatte beslutninger ut fra et felles, identisk datagrunnlag."

Tommy, SPC og Turnaround Supervisor

alexander jobber med en iPad ute på anlegget. Vi ser store rør i bakgrunnen, og den digitale tvillingen illustrert gjennom grafikk på toppen av det faktiske bildet.

"Den digitale tvillingen innhenter og integrerer data fra alle systemene og gjør dem lett tilgjengelige for alle fagfelt, inkludert leverandørene våre. Vi har redusert behovet for å reise ut til anlegget, og vi trenger ikke lenger bruke tid på å hente tegninger fra forskjellige steder for sammenligning, distribusjon og analyse. Dette betyr at vi kan bruke mer tid på intelligent, verdiskapende arbeid."

Alexander, inspeksjonsingeniør

silje jobber med en iphone ute i felten på nyhamna, med den digitale tvillingen illustrert gjennom grafikk på toppen av det faktiske bildet.

"Med den mobile versjonen av tvillingen får vi tilgang til 3D-modellen uavhengig av tid og sted. Vi kan se trykk, temperatur og strømninger i de ulike systemene i sanntid rett på mobilen. Dette er mye enklere enn å måtte be kollegene i kontrollrommet om å gi oss dataene. Tilgang til 3D-modellen på anlegget betyr at vi kan handle raskere, rett og slett fordi det blir lettere å navigere seg rundt. I dag bruker vi mye tid og radiokommunikasjon for å finne bestemt utstyr, for eksempel ventiler og detektorer."

Silje, prosesstekniker

shane mcardle, senior visepresident for kognitwin i kongsberg digital

“Forbedret drift, vedlikehold og sikkerhet er allerede en realitet på Nyhamna nå som Shell begynner å høste fordelene med tvillingen. Vi er stolt av resultatene som er oppnådd and ser frem til å videreutvikle «fremtidens anlegg» sammen med Shell.

Samarbeid har vært kjernen i vårt partnerskap. Sammen med Shell-teamet har vi kontinuerlig skapt innovative løsninger gjennom nye ideer og forbedringsinitiativer som gir verdi og effektivisering på tvers av team og disipliner. Dette gir brukere av tvillingen lett tilgang til informasjon, muligheten til å simulere scenarioer og finne den optimale konfigurasjonen på anlegget, noe som resulterer i en forbedret ytelse og konkurransedyktighet for Nyhamna.”

Shane McArdle, senior Visepresident for KogniTwin i Kongsberg Digital