Two Employees

«Citizen development», programvareutvikling av ansatte som ikke er profesjonelle programvareutviklere, er en trend i bransjen og en viktig del av Shells digitaliseringsstrategi. Dette gir ansatte mulighet til å lage skreddersydde løsninger for daglige prosesser basert på de dataene som er tilgjengelige for dem. Slik får vi hentet ut uutnyttet verdi ved hjelp av digitale løsninger – globalt og her i Norge.

“Vi inviterte studenter fra Universitetet i Stavanger til et hackathon for å hjelpe oss med å se på forretningsutfordringene våre fra en annen vinkel. De ansattes ekspertise kombinert med studentenes nye ideer ga stort rom for kreativitet, og vi gikk raskt fra ideer til fungerende programvare.”

Yiteng Zhang, leder for digital teknologi i Norske Shell.

Løser forretningsutfordringer med reelle data

Arbeidsgruppene med ansatte og studenter jobbet med viktige utfordringer for Nyhamna gassanlegg. For eksempel måtte de finne digitale løsninger for å optimalisere planleggingen av vedlikeholdsarbeid på anlegget, noe som er en svært kompleks aktivitet i denne bransjen.

“Alle oppgavene handlet om reelle forbedringsmuligheter som Nyhamna-organisasjonen ønsket å ta tak i. Siden produksjonsstart for 15 år siden har vi behandlet driftsdata som en verdifull del av gassanlegget Nyhamna, og i dag danner dataene grunnlag for den dynamiske digitale tvillingen som vi bruker i det daglige arbeidet. Dette betyr at vi sitter på lett tilgjengelig data av høy kvalitet, som vi kan dra nytte av for å forbedre måten vi driver anlegget på.”

Mariann Forsberg, leder for digitale og kontinuerlige forbedringer i Norske Shell.

Styrker både digitale og andre ferdigheter

For å hjelpe deltakerne å få mest mulig ut av de to dagene de hadde sammen, deltok tekniske eksperter fra Microsoft med veiledning og teknisk støtte. I tillegg til at deltakerne fikk mer kunnskap om bruk av digitale verktøy, utviklet de også andre ferdigheter som smidige arbeidsmetoder, designtenkning og samarbeid på tvers av ulike arbeidsgrupper.

“På den tekniske siden har jeg lært hvordan man utvikler programvare, og hvordan man setter i gang, gjennomfører og avslutter et prosjekt. I tillegg har jeg fått styrket kommunikasjons- og samarbeidsevnene mine. Jeg anbefaler definitivt andre studenter å delta på et praktisk arrangement som dette.”

Muhammad Usman, petroleumsteknologistudent ved Universitetet i Stavanger.

En lys fremtid for «citizen development» i Norske Shell

En av prototypene som ble utviklet under arrangementet, var en applikasjon for samling, visualisering og presentasjon av nøkkelinformasjon til ansatte og underleverandører ved driftspause for planlagt vedlikehold. Den vil bli videreutviklet med en ambisjon om innføring når neste anlegg skal stenges ned for planlagt vedlikehold.

De gode resultatene fra hackatonet viser at alle kan ta i bruk «low-code/no-code»-verktøy i løpet av kort tid, uten tidligere erfaring med programvareutvikling. De viser også verdien av å samarbeide med lokale universitetspartnere om å løse forretningsrelaterte problemer.

Demokratisering av programvareutvikling i Shell er et globalt program. Det er avhengig av engasjerte team som støtter opp om utviklerne, og et rammeverk for håndtering av sikkerhetsrisikoer, datahåndtering og andre IT-relaterte utfordringer. Vi dyrker frem en ny arbeidskultur som tilpasser og utvikler apper med verktøy fra andre selskaper som Microsoft og Salesforce. Dette er i tråd med vårt arbeid for å demokratisere bruken av kunstig intelligens og støtte opp om digitale ferdigheter blant de ansatte.

I Shell mener vi at åpen innovasjon er viktig for rask fornyelse og innføring av digital teknologi for å få fart på det grønne skiftet. Det er derfor vi har en global strategi for åpen innovasjon og samarbeider med forretningspartnere, universiteter, forskningsinstitutter, leverandører og kunder. Å arrangere digitale og AI-relaterte konkurranser som dette hackathonet er et viktig tiltak for å bidra til demokratisering av digitale ferdigheter i de lokalsamfunnene vi er til stede i.