Fakta

Draugen offshore platform
 • Draugen var Shells første opererte felt i Norge og startet produksjon i 1993. Draugen ble funnet i 1984.
 • Feltet er lokalisert i Norskehavet, på 250 meters havdyp, 150 km nord for Kristiansund.
 • Draugen er Shells nordligste opererte plattform i verden.
 • Da Draugen startet produksjon i 1993, hadde feltet en estimert levetid på mellom 17 og 20 år, og en estimert utvinningsgrad på under 40 %. Draugen har siden da mer enn doblet sine utvinnbare reserver, økt produksjonen, og er nå ett av de norske feltene med den høyeste utvinningsgraden på rundt 70 %.
 • Flere oppgraderingsprosjekter (bade subsea og på plattform) er i gang for å støtte levetidsforlengelse på Draugen.
 • Draugen har allerede produsert mer olje enn det man originalt trodde det var mulig å få ut av feltet og ligger an til å komme helt i verdenstoppen når det gjelder utvinningsgrad for offshore oljefelt.
 • Partnere i Draugenlisensen er Shell (operatør), Petoro og VNG.

Historie

Hans Majestet Kong Harald klippet snoren
 • Draugen feirer sitt 20 års jubileum i 2013. 17.mai 1993 ble plattformen ”plantet” i Norskehavet.
 • Da Draugen ble funnet i 1984, ble mange overrasket, for feltet lå et sted der de fleste geologer ikke forventet å finne oljeførende lag. Olje fra Haltenbanken hadde migrert østover og opp, derfor ligger Draugen grunnere enn andre reservoar i området. Formasjonen hadde gode egenskaper.
 • Som det første oljefeltet i produksjon nord for den 62. breddegrad markerte åpningen av Draugen den 19. oktober 1993 en viktig milepæl i norsk oljehistorie.
 • Draugenfeltet produserte på det meste ca. 225.000 fat olje i døgnet. En av brønnene produserte alene 77.000 fat olje i døgnet på det meste. Da feltet ble utbygd, var det planlagt en gjennomsnittlig produksjon på ca. 90.000 fat i døgnet, men både oljereservoaret og plattformen viste seg å kunne produsere mer.
 • Draugen hadde opprinnelig en forventet levetid på 17 år, og ble godkjent for drift til 2013. Shell har ambisjoner om en vesentlig levetidsforlengelse for Draugen.

Mer innen om oss

Dette er oss

Finn ut mer om virksomheten vår og de ansatte, og hvordan vi vokste fra en liten butikk i London for nesten 200 år siden.

Lederskap

Se oversikten over hvem som sitter i Norske Shells ledergruppe og les om våre toppledere i Norge.