Fakta

  • Lisenspartnere i Gaupe er A/S Norske Shell (operatør – 60%) og Lundin (40%). Gaupe består av de to produksjonslisensene PL 292 og PL 292B.
  • Gaupe er lokalisert i den sentrale delen av Nordsjøen, cirka 240 kilometer sørvest for Stavanger – ganske nært britisk sektor. 
  • Gaupe-feltet ligger om lag 90 meter under havoverflaten. 
  • Gaupereservoarene ligger i to strukturer, Gaupe Sør og Gaupe Nord, begge på omkring 3 000 meter dyp.
  • Produksjonen fra brønnene på Gaupe er tilknyttet den Shell-opererte Armada-plattformen på britisk sektor, hvor brønnstrømmen blir separert til olje, kondensat og rikgass og prosessert før eksport via rørledninger til Storbritannia. 
  • Gaupe startet produksjon 31. mars 2012.

Mer innen om oss

Dette er oss

Finn ut mer om virksomheten vår og de ansatte, og hvordan vi vokste fra en liten butikk i London for nesten 200 år siden.

Dette gjør vi

Shell er et globalt konsern som består av energi- og petrokjemiselskaper. I Norge har vi omkring 500 ansatte.