A/S Norske Shell benytter leverandører som er kvalifisert gjennom Magnet JQS

Følgende vilkår gjelder for alle mottakere av innkjøpsordrer fra A/S Norske Shell utstedt etter 10. September 2016 hvor det er referert til denne web-siden

Vilkårene er kun tilgjengelig på engelsk. Dersom en har noen spørsmål knyttet til dette, vennligst ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt på innkjøpsordren.

Innkjøpsordre - Offshorebetingelser

Mer innen om oss

Norske Shell – siden 1912

I 110 år har Shell vært en energipartner til Norge. Vår historie er bygget på innovasjon, teknologiutvikling og omstilling.

Dette gjør vi

Shell er et globalt konsern som består av energi- og petrokjemiselskaper. I Norge har vi omkring 500 ansatte.