Draugen-Prosjecter

Draugen two employee at the site

Da Draugen startet produksjon i 1993, hadde feltet en estimert levetid på mellom 17 og 20 år, og en estimert utvinningsgrad på under 40 %. Draugen har siden da mer enn doblet sine utvinnbare reserver, økt produksjonen, og er nå ett av de norske feltene med den høyeste utvinningsgraden på rundt 70 %.

Shell planlegger å forlenge levetiden til Draugen med mer enn 20 år. Flere oppgraderingsprosjekter, både subsea og på plattform, er på gang for å støtte denne dramatiske levetidsforlengelsen og sikre økt produksjon med minimal miljøpåvirkning.

 • Boring av nye produksjonsbrønner for å øke produksjonen.
 • Installasjon av ny subsea-pumpe. Denne pumpen skal plasseres på sjøbunnen og skal sørge for å gi brønnstrømmen ekstra trykk, og dermed bidra til økt produksjon.
 • Produsert vann-reinjeksjon. Et miljøprosjekt som også bidrar til økt produksjon.
 • Installasjon og tilknytning av nye rørledninger og umbilicals.
 • Installasjon av nye livbåter.
 • Konstruksjon og installasjon av en ny boligmodul med 44 sengeplasser.
 • Oppgradering av kontrollrommet.
 • Diverse levetidsforlengelse-prosjekter; modifikasjoner og oppgradering av utstyr både på plattformen og under vann.

Se filmen på YouTube.com

Nyhamna Expansion

People stand together to make NYX logo

Hensikten med ekspansjonsprosjektet på Nyhamna er at Ormen Lange-anlegget skal kunne ta imot gass fra andre felt.

I tillegg kommer Ormen Langes første fase kompresjon ved installering av to kompressorer på land inn under ekspansjonsprosjektet.

Nyhamna var originalt bygget med en prosesseringskapasitet på 70 millioner standard kubikkmeter gass per dag. Etter utvidelsen skal kapasiteten være på 84 millioner, og dermed svare til de volumene eksportrøret Langeled er dimensjonert for.

Dette er ekspansjonsprosjektet på Nyhamna:

Installasjon av to nye kompressorer på land

Disse to kompressorene skal hjelpe brønnstrømmen fra Ormen Lange på 850 meters dyp opp til lands, som en første del av Ormen Langes fremtidige kompresjonsbehov før det installeres kompresjon ute på selve feltet. Dette skal bidra til økt produksjon av Ormen Lange-gass.

Tilrettelegging for ny rørledning fra Norskehavet inn til Nyhamna

En ny rørledning, Polarled, skal kobles til anlegget på Nyhamna. I første omgang skal denne rørledningen frakte gass fra Statoil-opererte Aasta Hansteen til Nyhamna, men på sikt vil Polarled også kunne gi andre felt muligheten til å knytte seg til prosess- og eksportanlegget på Nyhamna.

Slik blir Nyhamna et gassknutepunkt for flere felt i Norskehavet.

Utvidelse av kapasiteten på Nyhamna

Nyhamna skal oppgraderes for å ta imot og prosessere økte mengder gass. Dette inkluderer:

 • Utbygging av mottaksfasiliteter for tredjeparts gass.
 • Oppgradering av støttesystemer for at de skal kunne håndtere større mengder gass.
 • Bygging av en fjerde eksportkompressor i tillegg til de tre som er der fra før, for å øke eksportkapasiteten i Langeled.

Ormen Lange Partnere:

Shell, ExxonMobil, Statoil, Petoro, Dong

Polarled Partnere:

Statoil, Petoro, OMV, Shell, TOTAL, RWE Dea, ConocoPhillips, Edison, Maersk Oil, GDF SUEZ

SURF

Project SURF underwater constructions

Den norske SURF-avdelingen er ansvarlig for gjennomføringen av alle de norske undervannsprosjektene, helt fra front-end studier til offshore installasjon og handover. Avdelingen er også ett av tre globale ekspertsenter innenfor dypvanns-teknologi i Shellgruppen. Mange av prosjektene i Norske Shell krever subsea prosesseringsteknologier som eksempelvis multifase-pumper, kompressorer og separatorer.

SURF-avdelingen leverer innenfor alle områder av deres ekspertise og opererer innenfor syv forskjellige disipliner. Disse teamene er ansvarlige for alle subsea-ressurser som personell, ekspertise og kontrakter.

 • Flow Assurance 
 • Subsea Controls and Distribution
 • Subsea Hardware
 • Pipelines
 • Subsea Processing
 • Materials and Corrosion
 • Subsea Installation

Mer innen om oss

Dette er oss

Finn ut mer om virksomheten vår og de ansatte, og hvordan vi vokste fra en liten butikk i London for nesten 200 år siden.

Dette gjør vi

Shell er et globalt konsern som består av energi- og petrokjemiselskaper. I Norge har vi omkring 700 ansatte.