Norske Shells viktigste oppgaver i 2022 var å ivareta sikkerheten ved våre lokasjoner, produsere energien vår på renest mulig måte, og sikre stabil og pålitelig gasseksport til Europa

Marianne Olsnes, administrerende direktør i A/S Norske Shell

Les A/S Norske Shell’s Årsrapport for 2022.

Les mer om A/S Norske Shells virksomhet, organisasjon og forretningsresultater i selskapets årsrapport for 2022 - tilgjengelig som nedlastbar PDF.

Last ned PDF

På shell.com finner du også Shell-konsernets årsrapport, bærekraftsrapport, energiomstillings-rapport samt rapport om skattebidrag.

Mer i Om oss

Norske Shell – siden 1912

I 110 år har Shell vært en energipartner til Norge. Vår historie er bygget på innovasjon, teknologiutvikling og omstilling.

Dette gjør vi

Shell er et globalt konsern som består av energi- og petrokjemiselskaper. I Norge har vi omkring 500 ansatte.