Årsrapporter og publikasjoner

På våre globale nettsider finner du blant annet Shells siste årsrapport, bærekraftsrapport og investorenes håndbok.

Rapportering

Vi har frivillig avgitt rapporter – åpent og ærlig - om våre miljø- og samfunnsmessige resultater siden 1997.

Mer i Om oss

Norske Shell – siden 1912

I 110 år har Shell vært en energipartner til Norge. Vår historie er bygget på innovasjon, teknologiutvikling og omstilling.

Dette gjør vi

Shell er et globalt konsern som består av energi- og petrokjemiselskaper. I Norge har vi omkring 500 ansatte.