Strategien vår er å forsterke posisjonen vår som en leder i olje- og gassindustrien, samtidig som vi bidrar til å oppfylle globale energiforespørsler på en ansvarlig måte. Sikkerhet og miljømessig og sosialt ansvar er kjernen i virksomhetene våre.

Shell i Norge

Shell i Norge

Shell har vært aktiv i Norge i mer enn 100 år med oppstart i 1912. Vår kjerneaktivitet er leting etter og produksjon av olje og gass. Vårt hovedkontor ligger i Sola kommune utenfor Stavanger.

Våre verdier

Shell sine kjerneverdier er ærlighet, integritet og respekt for mennesker. Dette danner grunnlaget for våre generelle forretningsprinsipper. 

Vår virksomhet i Norge

Oppstrøm

Shell er operatør for Ormen Lange og medeier i Troll. I tillegg er Shell operatør for to nedstengte felt i oppryddingsfase; Knarr og Gaupe. Shell er teknisk tjenesteyter for Nyhamna – der Gassco er operatør.

Nedstrøm 

Nettverket av Shell-bensinstasjoner i Norge eies og drives under en merkevare-lisens av Smart Fuel AS, et selskap eid av St1 Nordic Oy.

Vår historikk i Norge 

Last ned Shells historikk i Norge.

Shell internasjonalt

Shell internasjonalt

Shell er et globalt konsern bestående av energi- og petrokjemiselskaper.

Vår virksomhet er delt inn i fire forretningsområder; Oppstrøm, Integrert Gass, Nedstrøm og Prosjekt & Teknologi.

I Oppstrøm fokuserer vi på leting etter olje og naturgass og på utvikling og drift av nye store prosjekter hvor vår teknologi og ekspertise skaper verdier for ressurseierne.

I Integrert Gass fokuserer vi på flytende naturgass (LNG) og konvertering av gass til væske (GTL), slik at gassen trygt kan lagres og sendes til markeder rundt om i verden.

I Nedstrøm gjør vi råolje om til raffinerte produkter, som transporteres og markedsføres verden rundt for husholdnsings-, industri- og transportbruk. I tillegg produserer og selger vi petrokjemikalier for industribruk verden over. Shells aktiviteter innen oljesandgruvedrift i Nord-Amerika er også en del av Nedstrømsvirksomheten.

Vår Prosjekt & Teknologi-organisasjon er ansvarlig for å levere nye utviklingsprosjekter samt forskning og utvikling som fører til innovative og lønnsomme investeringer for fremtiden.

Mer i Om oss

Ledelse

Se oversikten over hvem som sitter i Norske Shells ledergruppe og les om våre toppledere i Norge.

Shells Aktiviteter i Norge

Les om våre norske prosjekter, anlegg og opererte felt.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I

Bærekraft

Bærekraft i Shell handler om å levere energi på en ansvarsfull måte for å oppfylle verdens økende behov.

Energi og innovasjon

Hvordan vi bruker menneskelig genialitet, innovasjon og teknologi til å frigjøre mer og renere energi for årene som kommer.