Kort om Shell

Shell i Norge

Shell i Norge

Shells historie i Norge startet i 1912 med distribusjon av lampeolje via hest og kjerre. I dag er vår største salgsvare naturgass, som utvinnes på tusen meters havdyp utenfor norskekysten før den eksporteres gjennom rør til Europa. Shells hovedkontor i Norge ligger i Sola kommune utenfor Stavanger.

Våre verdier

Shell sine kjerneverdier er ærlighet, integritet og respekt for mennesker. Dette danner grunnlaget for våre generelle forretningsprinsipper. 

Vår virksomhet i Norge

Oppstrøm

Shell er det internasjonale olje- og gasselskapet på norsk sokkel med størst operert produksjon. Våre opererte felt i drift på norsk sokkel inkluderer, Ormen Lange, Knarr og Gaupe. I tillegg er vi medeier i en rekke andre produksjonslisenser. 

Nedstrøm

Nettverket av Shell-bensinstasjoner i Norge eies og drives under en merkevare-lisens av St1 Norge AS, et selskap eid av St1 Nordic Oy.

Gasnor, med virksomhet innenfor naturgass og LNG, er et 100% Shell-eid selskap.

Vår historikk i Norge 

Shell har vært aktiv i Norge i over 100 år. Shells tidlige historie i Norge.

Shell internasjonalt

Shell internasjonalt

Royal Dutch Shell ble dannet i 1907, men historien vår går tilbake til tidlig på 1800-tallet, til en liten butikk i London der Samuel-familien solgte strandskjell.

I dag er Shell et av verdens største energiselskaper, og sysselsetter gjennomsnittlig 94 000 personer og driver operasjoner i mer enn 70 land. Hovedkontoret vårt er i Haag i Nederland, og vår administrerende direktør er Ben van Beurden. Morselskapet til Shell-konsernet er Royal Dutch Shell plc, som er registrert i England og Wales.

Strategien vår er å forsterke posisjonen vår som en leder i olje- og gassindustrien, samtidig som vi bidrar til å oppfylle globale energiforespørsler på en ansvarlig måte. Sikkerhet og miljømessig og sosialt ansvar er kjernen i virksomhetene våre.

Les om historien vår fra 1833 til i dag

Vårt formål

Vi tror at olje og gass kommer til å forbli en viktig del av den globale energimiksen i mange tiår fremover. Rollen vår er å sikre at vi utvinner og leverer disse energikildene lønnsomt og på miljømessige og sosialt ansvarlige måter.

Vi sikter på å samarbeide tett med våre kunder, partnere og beslutningstakere for å fremme en mer effektiv og bærekraftig bruk av energi og naturlige ressurser.

Våre ansatte

Våre ansatte jobber med noen av de mest innovative og spennende energiprosjektene i verden.

Finn ut om mangfold og inkludering hos Shell

Profesjonell opplæring, utviklingsprogrammer og kontinuerlig støtte betyr at våre ansatte gis alle muligheter til å nå sitt potensiale. Lederskapsprogrammene våre gjør det mulig for enkeltpersoner med høy kompetanse å bli morgendagens ledere i energiindustrien.

Finn ut mer om karrierer hos Shell

Kort om Shell i 2016

Vi opererer i 70+ land

Gjennomsnittlig 92 000 ansatte

51,7 millioner tonn LNG solgt i løpet av året

Vi har andeler i 22 raffinerier

Vi produserer 3,7 millioner fat oljeekvivalenter hver dag

Last ned vår prosjektbrosjyre «Create»

Økonomisk resultat i 2016

Omsetning: USD 233,6 milliarder

Inntekt: USD 4,8 milliarder

Kapitalinvestering: USD 79,9 milliarder

Investering i forskning og utvikling: USD 1,0 milliarder

Korte fakta for bærekraftig utvikling i 2015

Vi har brukt USD 122 millioner på frivillige sosiale investeringer rundt om i verden. Av dette:

  • rundt USD 93 millioner brukt på lokale programmer for lokalsamfunnsutvikling, katastrofehjelp, utdanning, helse og biologisk mangfold, og
  • rundt USD 29 millioner brukt på våre tre globale strategiske temaer bedriftsutvikling, veisikkerhet og energitilgang.

I land med lavere inntekt ble 75 % av Shell-selskapers forbruk brukt til å kjøpe varer og tjenester fra lokale selskaper. 

Mer i Om oss

Dette gjør vi

Shell er et globalt konsern som består av energi- og petrokjemiselskaper. I Norge har vi omkring 500 ansatte.

Våre verdier

Våre generelle forretningsprinsipper og etiske retningslinjer hjelper alle hos Shell med å handle i tråd med verdiene våre.

Du kan også være interessert i

Fremtiden for energi

Vi bruker vår ekspertise, teknologi og innovasjon til å levere mer og renere energi for verdens voksende og blomstrende befolkning.

Bærekraft

Bærekraft i Shell handler om å levere energi på en ansvarsfull måte for å oppfylle verdens økende behov.