Gjennom Norske Shells 110 år lange historie, har vi kontinuerlig endret og utviklet oss for å møte behovene i samfunnet rundt oss. Det som startet med salg av lampeolje og distribusjon av drivstoff til den norske fiskeflåten er i dag storskala produksjon og eksport av naturgass. Nå skriver vi neste kapittel. Shells mål er å bli et netto-null energiselskap innen 2050. Med naturgass, karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind og biodrivstoff, ønsker vi og våre partnere å bidra til å skape en bedre fremtid, med mer og renere energi.

Vår historie

Historisk bilde i sort/hvitt: Frakt av lampeolje-tønner med hest og kjerre.

1912

Shell ble etablert i Norge 14. oktober 1912 under navnet Norsk-Engelsk Mineralolie Aktieselskab (NEMAK). Inntil da hadde Shells produkter blitt markedsført i Norge av Indian Refining Co. I den første tiden blir lampeolje distribuert ut fra tankanlegg i Christiania (Oslo) ut til kunder ved hjelp av hest og kjerre.

Historisk bilde i sort/hvitt: Nordnorsk fiskevær med synlig Shell-tank.

1920-tallet

Shell’s virksomhet i Norge vokser, med et økende salg av drivstoff og smøremidler til fiskebåter langs kysten av Norge. I begynnelsen av 20-årene kommer solaroljen til Norge. Med tankanlegg i Svolvær betjener Shell mer enn 20 depoter langs Norskekysten, hvorav de fleste i Lofoten, Troms og Finnmark.

Historisk bilde i sort/hvitt: Shell bensinstasjon.

1930-tallet

Shell selger drivstoff til et voksende bilist-marked og har etablert et stort nettverk av bensinstasjoner.

Landets første sivile flyplass, Sola, åpner i 1937 og Shell er på plass med sin Federal tankbil med en kapasitet på 2 500 liter for å holde flyene på vingene.

I 1939 skifter NEMAK navn til A/S Norske Shell.

Historisk bilde i sort/hvitt: Shell-anlegg i ruiner.

1940-tallet

Under krigen blir mange av tankanleggene til Shell lagt i grus. På landsbasis ble halvparten av all lagringskapasitet ødelagt. I Nord-Norge var det enda verre: nord for Svolvær ble samtlige anlegg totalt ødelagt. Når krigen bryter ut har Norske Shell 130 ansatte. I 1942 er tallet bare 80.

Historisk bilde i sort/hvitt: En gjeng med Shell-menn kledt i hvitt står foran en tankbil.

1950-tallet

Shell tar en posisjon i et voksende flytransport-marked. Privatbilismen øker også, og Shell ønsker å være norske bilisters foretrukne bensinstasjon. Selskapet ligger langt foran sine konkurrenter i kjemisk forskning, og er i 1954 først ute med å tilby bensin med tilsetninger i Norge.

Historisk bilde i sort/hvitt: Smilende Shell-dame på en besninstasjon.

1960-tallet

I 1965 blir første konsesjonsrunde på norsk sokkel utlyst og ett par år senere borer Shell sin aller første letebrønn i Norge. Den var, som forventet, tørr.

Jubelen er stor da Norske Shell for første gang raffinerer sin egen olje. Dette skjer i 1967. I de neste årene betjener raffineriet i Sola hele sør-vest regionen i Norge med drivstoff.

Historisk bilde i sort/hvitt: To kvinnelige Shell-ansatte gir service til en bilist-kunde i kjørebanen.

1970-tallet

Enda er det vanlig å få service i kjørebanen på Shell-stasjonene i Norge, ingen kunder fyller drivstoff selv, og uniformene er typiske for tiden.

Mot slutten av 70-årene har Shells letekontor vokst til omkring 20 ansatte, og i 1979 finner selskapet elefant-feltet Troll, som fortsatt i dag er Europas største gassfelt til havs.

Historisk bilde: Kong Harald klipper den røde snoren i kontrollrommet på Draugen-plattformen. Shell-ansatte ser på.

1984-1993

I 1984 blir Draugen-feltet oppdaget og Shell utnevnes til driftsoperatør. Ni år senere åpner Hans Kongelige Høyhet Kong Harald første olje-produksjon nord for 62. breddegrad – en stor milepæl for norsk petroleumshistorie.    

Historisk bilde: Den ikoniske Troll-plattformen slepes ut til feltet.

1995

Shell hadde fått ansvaret for å planlegge den største og mest krevende utbyggingen på norsk sokkel, Troll. I 1995, kan Troll-plattformen endelig plantes i nordsjøen. De ikoniske bildene vises på nyhetssendinger rundt omkring i verden. Strukturen er nemlig den største menneskeskapte konstruksjonen som er flyttet på. Utbyggingen av Troll A skal senere få tildelt prisen «Århundrets ingeniørbragd».

Rundt samme tid blir også «Shelldama» en kjent figur på norsk TV.

Historisk bilde: Blid Shell-ansatt ombord boreskipet West Navigator, som boret produksjonsbrønnene på Ormen Lange.

2000-tallet

I 2007 overtar Norske Shell operatørskapet for Ormen Lange, Norges nest største gassfelt med verdens største gassbrønner. 13 September samme år begynner Ormen Lange å produsere gass. I perioder skal feltet levere 30 prosent av Storbritannias gassforbruk og får dermed en posisjon som en viktig gassleverandør til Europa.   

Bilde fra nyere tid: To ansatte i kjeledress står foran porten ved Nyhamna prosessanlegg i Aukra kommune.

2010-tallet

Etter å ha fullført en svært ekspansjonsprosjekt kan prosess og eksport-anlegget til Ormen Lange på Nyhamna fra 2018 ta imot gass fra også andre felt gjennom den nye Polarled-rørledningen. Eksportkapasiteten fra Nyhamna er nå 84 millioner standard kubikkmeter gass daglig.

To Shell-ansatte poserer foran TetraSpar Demonstrator: en flytende havmølle i drift utenfor kysten av Haugesund.

2020-tallet

Klar for et nytt kapittel: Norske Shell bygger på mange års erfaring med krevende utbygginger, teknologi-prosjekter samt trygg og pålitelig drift av produksjonsanlegg når selskapet søker nye muligheter innenfor fornybart og renere energiløsninger.

Dekorativ tekst i gult og rødt: Shell in Norway, 110 years, 1912-2022

Les mer om våre prosjekter i Norge

Shell er i omstilling og skal bli et energiselskap med netto null utslipp innen 2050. Vår oppgave i Norge er å forsyne Europa med nødvendig energi samtidig som vi reduserer utslipp. Vi skal produsere naturgassen vår på den sikreste, reneste og mest effektive måten, vi skal bruke vår kompetanse fra sokkelen til å realisere mer karbonfangst- og lagring, og vi skal skape nye muligheter innenfor fornybare og renere energiløsninger som hydrogen, havvind og biodrivstoff.

Digital transformasjon

I Shell bruker vi digitalisering for å øke produktiviteten vår, redusere kostnader og forbedre sikkerheten. Digitale teknologier er også viktig når vi skal skape nye forretningsmodeller innenfor ren energi.

Ormen Lange

Ormen Lange er en av Norges mest komplekse og teknologisk krevende feltutbygginger. Ingen andre norske felt produserer fra så dypt vann, under så tøffe forhold og med så avansert utstyr.

Elektronjakt på åpent hav

Vi ser på havvind som et viktig bidrag til å generere den fornybare energien som kundene våre trenger, samtidig som Shell beveger seg mot netto-null utslipp.

Hydrogen – en ren gass for fremtiden

Shells ambisjon er å bidra til å bygge en global hydrogenøkonomi ved å utvikle muligheter innen produksjon, lagring, transport og levering av hydrogen til sluttkunder.

Biodrivstoff for fremtiden

Ny teknologi muliggjør renere drivstoff fra trerester.

CCS-prosjektet «Northern Lights»

Northern Lights kan tilby norsk og europeisk industri en løsning for transport og lagring av CO2.

Var arv

Shells globale historie kan spores fra London til Asia, fra bilens inntog til utviklingen av bærekraftig drivstoff. Det er en historie om utvinning, innovasjon og en pionerånd som viser Shell veien den dag i dag.

Les mer om vår arv