Kort om Shell

Shell i Norge

Shell i Norge

Shells historie i Norge startet i 1912 med distribusjon av lampeolje via hest og kjerre. I dag er vår største salgsvare naturgass, som utvinnes på tusen meters havdyp utenfor norskekysten før den eksporteres gjennom rør til Europa. Shells hovedkontor i Norge ligger i Sola kommune utenfor Stavanger.

Våre verdier

Shell sine kjerneverdier er ærlighet, integritet og respekt for mennesker. Dette danner grunnlaget for våre generelle forretningsprinsipper. 

Vår virksomhet i Norge

Oppstrøm

Shell er det internasjonale olje- og gasselskapet på norsk sokkel med størst operert produksjon. Våre opererte felt i drift på norsk sokkel inkluderer, Ormen Lange, Knarr og Gaupe. I tillegg er vi medeier i en rekke andre produksjonslisenser. 

Nedstrøm

Nettverket av Shell-bensinstasjoner i Norge eies og drives under en merkevare-lisens av St1 Norge AS, et selskap eid av St1 Nordic Oy.

Vår historikk i Norge 

Shell har vært aktiv i Norge i over 100 år. Shells tidlige historie i Norge.

Shell internasjonalt

Shell internasjonalt

Royal Dutch Shell ble dannet i 1907, men vår historie kan spores tilbake til første halvdel av 1800-tallet.

Hovedkontoret vårt ligger i Haag i Nederland, og vår administrerende direktør er Ben van Beurden. Morselskapet til Shell-konsernet er Royal Dutch Shell plc, som er registrert i England og Wales.

Vår strategi er å styrke den stillingen vi har som ledende energiselskap, ved å levere olje, gass og lavkarbon-energi i takt med at verdens energisystem endres. Sikkerhet og samfunnsansvar er grunnleggende elementer i vår forretningstilnærming.

Vårt formål

Shells formål er å bidra til å skape fremgang i form av flere og renere energiløsninger. Vi tror at økte levestandarder for en global befolkning i vekst vil fortsette å drive opp etterspørselen etter energi, inkludert olje og gass, i årene som kommer. Samtidig endres teknologien, og behovet for å håndtere klimaendring betyr at en overgang mot et energisystem basert på flere kilder og med lavere utslipp, er på vei.

Mot dette bakteppet har vi følgende strategiske ambisjoner:

  • levere et investeringscase i verdensklasse. Det innbefatter en voksende fri kontantstrøm og økt aksjeutbytte, alt bygd på sterke økonomiske rammer og en tilpasningsdyktig portefølje;
  • å lykkes i overgangen til en renere energisystem ved å svare på samfunnets ønsker om mer og renere, tilgjengelig og konkurransedyktig energi; og
  • å opprettholde en sterk sosial lisens til å operere og gi et positivt bidrag til samfunnet gjennom våre aktiviteter.

Vår evne til å oppnå disse strategiske ambisjonene avhenger av hvordan vi svarer på konkurransekreftene. Vi vurderer kontinuerlig det eksterne miljøet – markedene samt de underliggende økonomiske, politiske, sosiale og miljømessige pådriverne som former dem – for å evaluere endringer i konkurransekrefter og forretningsmodeller.

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre vår driftsytelse og oppnå en maksimal og bærekraftig fri kontantstrøm, med vekt på helse, sikkerhet, miljø og generell ytelse, samt med å følge våre prinsipper for etikk og samsvar.

Våre medarbeidere

Medarbeiderne våre er avgjørende for at vi skal lykkes med å levere Shell-strategien og oppnå bærekraftig forretningsytelse på lang sikt. Konkurransedyktighet i et energilandskap i sterk utvikling krever kompetente og engasjerte medarbeidere som arbeider i et trygt og sikkert fellesskap overalt der Shell har virksomhet.

Vi mener at mangfoldige team med inkluderende ledere gir bedre sikkerhets- og forretningsytelse.

Les mer om stillinger hos Shell

Var arv

Shells historie kan spores fra London til Asia, fra bilens inntog til utviklingen av bærekraftig drivstoff. Det er en historie om utvinning, innovasjon og en pionerånd som viser Shell veien den dag i dag.

Les mer om vår arv

Mer i Om oss

Dette gjør vi

Shell er et globalt konsern som består av energi- og petrokjemiselskaper. I Norge har vi omkring 500 ansatte.

Våre verdier

Våre generelle forretningsprinsipper og etiske retningslinjer hjelper alle hos Shell med å handle i tråd med verdiene våre.

Du kan også være interessert i

Fremtiden for energi

Vi bruker vår ekspertise, teknologi og innovasjon til å levere mer og renere energi for verdens voksende og blomstrende befolkning.

Jobb & Karriere

Finn ut hva du kan bidra med i Shell.

Bærekraft

Bærekraft i Shell handler om å levere energi på en ansvarsfull måte for å oppfylle verdens økende behov.