Jump menu

Main content |  back to top

Section 1/x

Vi ønsker først og fremst flerårige samarbeidsavtaler, som har samarbeidsmuligheter for begge parter, fremfor mindre sponsorbidrag med logoeksponering.

Dersom dere har et prosjekt som dere mener vi kan samarbeide om, ber vi om at dere først leser listen over hva vi ikke støtter, og deretter søker via skjema innenfor de kriteriene som er spesifisert der.

Fristene for å søke om støtte er 1. oktober og 1. mai hvert år. Svar på henvendelsene blir sendt ut i januar og august.

Vi gir ikke støtte til:
  - Privatpersoner
  - Russebiler
  - Skoleturer
  - Eliteidrett
  - Religiøse lag og foreninger, med unntak av prosjekter som går til allmennyttige samfunnsformål.
  - Politiske partier eller foreninger
  - Institusjoner og organisasjoner som i utgangspunktet skal støttes av det offentlige, eksempelvis skole, politi.

 

Ønsker du å søke må skjemaet under fylles ut.

 

En eller flere av de obligatoriske feltene mangler, vennligst prøv igjen.

En eller flere av de obligatoriske feltene mangler, vennligst prøv igjen.

En eller flere av de obligatoriske feltene mangler, vennligst prøv igjen.

En eller flere av de obligatoriske feltene mangler, vennligst prøv igjen.

En eller flere av de obligatoriske feltene mangler, vennligst prøv igjen.

Skriv en kortfattet søknad. Dersom vi har behov for mer informasjon tar vi kontakt.