Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt med oss på e-post euroshell@st1.no.

Mer i Shell Drivstoffkort for bedrifter

Hva er fordelene med et euroshell card?

Ved å bruke våre administrasjonstjenester oppnår du bedre styring og kontroll over bedriftens drivstofforbruk og –kostnader. Dermed bruker du mindre tid på administrasjon og sparer både tid og penger.

Finn ditt Shell drivstoffkort

Vi vet at alle bedrifter er forskjellige. Derfor har vi to ulike drivstoffkort som kan tilpasses dine og dine sjåførers behov.