Ved uhell i forbindelse med våre produkter og det trengs råd vedr. produktets sammensetning , helsefare etc, anbefales det å ta kontakt med Giftinformasjon på 22 59 13 00.

Se sikkerhetsdatablad for forskjellige produktgrupper:

Sikkerhetsdatablad for forskjellige produktgrupper
Produktgrupper Sikkerhetsdatablad

St1 Norge AS har overtatt ansvaret for salg og distribusjon
av drivstoff, fyringsolje og marine gassolje i det norske markedet.

Her
kan du laste ned sikkerhetsdatablader til de produktene St1 Norge AS selger.

www.st1.no/marine-og-bulk/produktinformasjon-og-betingelser

 

Bakgrunnen for sikkerhetsdatablad.

Sikkerhetsdatablad er ment å være et hjelpemiddel for å gi brukeren nok informasjon om kjemikalier til å kunne håndtere dem på en forsvarlig måte. Kravet til utarbeidelse av sikkerhetsdatablad er forankret i Arbeidsmiljøloven. Produsent- og/eller omsetter skal uoppfordret forsyne kunden med sikkerhetsdatablad.

  • Norske Shells Sikkerhetsdatablad oppfyller til enhver tid gjeldende norske lover og forskrifter og er nå laget etter EU-standard.
  • Norske Shell har som policy å tilby Sikkerhetsdatablad for alle sine produkter, også for produkter som ikke er klassifiseringspliktige.
  • Norske Shell sender automatisk ut Sikkerhetsdatablad pr. post til kunder ved første gangs kjøp. Når et Sikkerhetsdatablad revideres, vil oppdatert datablad sendes til dem som har mottatt produktet de foregående 12 måneder. Databladene sendes til kundens fakturaadresse med påført leveringsadresse.

I følge Arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver ha tilgjengelig et oppdatert stoffkartotek som omfatter Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier som brukes eller ventelig vil bli brukt i virksomheten.

Norske Shells Sikkerhetsdatablad er nå lagt ut på internett for å gjøre dem lettere tilgjengelig for alle interesserte. Vi håper dette vil være til nytte.

More in bedriftskunder

Landbruk

Shell tilbyr et bredt spekter av oljeprodukter for våre landbrukskunder.

Aviation

Shell Aviation provides fuel for around 7,000 aircraft, refuelling a plane every 12 seconds