Produkter

Shell Diesel Extra

Shell Diesel Extra er spesielt utformet for å hjelpe deg spare drivstoff med opptil 3 %* i løpet av levetiden til kjøretøyene dine.

Sammenlignet med vanlig diesel, bidrar vår unike formel til å holde maskinen ren, redusere motorytelsesfall og beskytte drivstoffsystemet mot korrosjon. 

Alt dette kan bidra til reduserte kostnader og nedetid som følge av service på kjøretøyer eller utskiftning av motordeler.

 

Shell Diesel Extra har en kraftig renseeffekt som motvirker avleiringer i innsprøytnings-systemet og på innsprøytningsdysene. Avleiringer på innsprøytningsdysene fører til mangelfull forbrenning av drivstoffet, økt utslipp og høyere drivstoffforbruk.

Shell Diesel Extra er også utformet for å legge en beskyttende hinne over metalldeler i motoren og drivstoffsystemet, for å forebygge rust. 

Sparer drivstoff med opptil 3 %* – ved å bidra til å forhindre oppsamling av avleiringer i innsprøytningspumpenen.

Vår unike formel fungerer, sammenlignet med vanlig diesel, ved å bidra til å holde maskinen ren, redusere motorytelsesfall og beskytte drivstoffsystemet mot korrosjon.

Alt dette kan bidra til reduserte kostnader og nedetidsom følge av service på kjøretøyer eller utskifting av motordeler.

Reduserer vedlikehold – ved å bidra til å forhindre korrosjon i motoren samt holde den ren. Over tid og med intens drift, kan avleiringer bygges opp i motorer med høy belastning og føre til et fall i ytelse og økt vedlikehold.

Utbytting av rustede motordeler kan føre til dyr nedetid. Shell Diesel Extra er utviklet for å holde motoren din fri for avleiringer og forhindre korrosjon. Dette kan bidra til å redusere vedlikeholdshyppigheten og tilhørende kostnader, samt ha en positiv effekt på driftsbudsjettet.

Gir flere driftstimer – ved å bidra til raskere tanking på grunn av redusert skumming, som gjør det dermed mulig å tanke raskere uten risiko for søl. Hva er fordelen for din flåte? Lenger tid på veien.

Reduserer ditt firmas miljøbelastning – ved å redusere CO2-utslipp og svart røyk fra kjøretøyet**

Shell Diesel Ekstra leveres ferdig fra raffineri med kuldeegenskaper tilpasset årstiden.

Kort sagt: Få mest mulig ut av hver dråpe med Shell Diesel Extra!

 

*  I løpet av maskinens/kjøretøyets levetid.

Basert på interne testresultater under normale driftsforhold produsert av veikjørte dieselmotorer med høy belastning som bruker Shell Diesel Extra sammenlignet med vanlig diesel uten drivstofføkonomisk sammensetning.

Innsparingen kan variere avhengig av utstyr/kjøretøy, kjøreforhold og kjørestil.

**  I motorer med høy belastning opptil og til og med Euro III.

Besøksadresse: Drammensveien 134, Skøyen, 0277 Oslo.

Postadresse: St1 Norge AS, Postboks 1154 Sentrum, 0107 Oslo.

Kontakt oss på:

  • +47 22665200

Mer i bedriftskunder

Sikkerhetsdatablader

Sikkerhetsdatabladene er ment å være et hjelpemiddel for brukeren, og gi nok informasjon til å kunne håndtere produktene på en forsvarlig måte.

Shell Card Fleet Listepris

Her finner du listeprisen for Shell Card fleet kunder (Person og varebiler). Ser du etter CRT listeprisen (lastebil og buss) finner du den på Shell Fleet Hub