Under verdenshavene – i vann med dybde fra noen få hundre til flere tusen meter – ligger enorme mengder med olje og naturgass som har potensiale til å styrke økonomisk vekst og spille en avgjørende rolle i fremtidens energimiks.

Minusgrader, enorm vanntrykk og beksvart mørke bidrar til å gjøre produksjonen av olje og gass av dypt vann til en stor, teknisk utfordring. Vi har forskjøvet grensene for det som er mulig og sikkert oppnåelig ved å frigjøre disse ressursene som verden trenger.

Shell har flere tiår med erfaring i utvikling og drift av dyptvannprosjekter, med mer enn 20 aktive hovedprosjekter i dag, og betydningsfulle nye prosjekter under utvikling. Våre dyptvannsaktiviteter strekker seg fra Mexico-gulfen til Kina-havet, fra den norske kontinentalsokkelen til vannene utenfor Nigerias kyst.

Les hvordan vi mestrer utfordringer på dypt vann

Lokale fordeler

Vi jobber med mennesker som bor nærmest våre virksomheter og lokalsamfunn på land drar nytte av oss. Prosjektene våre tildeler kontrakter til lokale leverandører og stimulerer veksten av støtteindustrier, som båter og materialer. I Brasil og Nigeria har vi for eksempel bidratt til å skape den første generasjonen av nasjonale olje- og gassingeniører. I Malaysia støtter vi en opplæringsordning sammen med lokale myndigheter, for å sertifisere sårt tiltrengte sveisere for olje- og gassindustrien.

Les mer om lokale samfunn i nærheten av våre dyptvannsoperasjoner

Mann som jobber på en plattform med fullt verneutstyr

Sikkerhet først

Ved alle våre anlegg, inkludert de som er langt under havets overflate, er det alltid sikkerhet som har første prioritet. Alle Shells dyptvannsbrønner må oppfylle strenge krav til design og konstruksjonsstandarder. De bores og fullføres av ingeniører som har flere års utdanning. Vi bruker avanserte sensorer til å overvåke dyptvannsbrønner i sanntid under drift. Da kan ingeniører basert på land identifisere eventuelle potensielle risikoer og straks gå til handling.

Les mer om sikkerhet i dypt vann

Våre dyptvannsprosjekter

Våre viktigste dyptvannsprosjekter inkluderer Perdido i Mexico-gulfen, som satte en vanndybderekort for offshore-bore- og produksjonsplattform på 2 450 meters dyp.

Vi er også i ferd med å utvikle Stones, en olje- og gassutvikling på ultradypt vann som vil huse verdens dypeste produksjonsanlegg på ca. 2 900 meters dybde.

Mer innen energi og innovasjon

Overvinne teknologiske utfordringer

Vi utvikler innovative teknologier for å finne og sikkert frigjøre mer og rimelig energi fra steder som er stadig vanskeligere å komme til.

Naturgass

Vi hjelper med å levere strøm over hele verden med naturgass, det mest rentbrennende hydrokarbonet.