Global etterspørsel etter naturgass kan stige med mer enn det halve innen 2040, i henhold til Det internasjonale energibyrået.

Naturgass er det hydrokarbonet som brenner renest. Vi leter etter det og produserer det, på land og offshore. Det utgjør mer enn halvparten av dagens produksjon.

Fordeler med naturgass

Naturgass er hydrokarbonet som brenner renest, og produserer ca. halvparten av karbondioksidet (CO2) og bare én tiendedel av de luftforurensende stoffene som dannes når kull brennes for å generere strøm.

Det finnes rikelig av det. Hvis forbruket ble værende på dagens nivå, ville det være nok fornybare gassressurser til å vare i ca. 230 år.

Det er allsidig. Det tar langt mindre tid å starte opp og stoppe et gassfyrt kraftverk enn et kullfyrt anlegg. Denne fleksibiliteten gjør naturgass til en god partner av fornybare energikilder som sol og vind, som er tilgjengelige bare når solen skinner og vinden blåser. 

Kondensert naturgass (LNG)

Vi avkjøler naturgass til -162 ° Celsius (-260 ° Fahrenheit), slik at den blir flytende og volumet reduseres 600 x. Det gjør det enkelt og økonomisk og frakte til energitrengende steder over hele verden. Vi konverterer også LNG tilbake til gass for distribusjon til hjem og bedrifter.

Som pioner av LNG, leverte Shell teknologien for verdens første kommersielle LNG-anlegg i 1964, og fraktet den aller første kommersielle lasten, og startet dermed en global handel. Vi har designet og bygd LNG-anlegg.

Lær mer om LNG på vårt globale nettsted

Flytende LNG (FLNG)

LNG-anlegg bygges tradisjonelt på land. Men Shell bygger et gigantisk flytende anlegg for å produsere flytende naturgass på sjøen, Prelude FLNG. Det vil også være det største flytende offshore-anlegget noensinne – 488 meter lang og 74 meter bredt.

Shell har utviklet revolusjonerende teknologi som gir mulighet for å produsere gass, kondensere den, lagre og lesse den i LNG-fraktskip på sjøen. Den gir mulighet for å låse opp grupper av mindre, fjerntliggende felt med ett FLNG-anlegg, eller for å betjene større felt med med flere FLNG-anlegg.

Utforsk mer om Prelude FLNG på vårt globale nettsted

En lastebil klargjøres til påfylling av drivstoff på Shells LNG-fyllestasjonen

LNG for transport

naturgass utgjøre en større del av transportenergimiksen , sammen med utviklinger i kjøretøyeffektivitet, biodrivstoff, hydrogen og elektrisk mobilitet.Som et

Vi utforsker bruken av LNG som transportdrivstoff for lastebiler og skip med potensielle økonomiske og miljøfordeler, sammenlignet med diesel og drivstoffolje. Andre bruksområder inkluderer tog, gruvesektoren og industri. Vi ser også etter flere måter å bruke LNG på i vår egen drift.

Les mer om LNG som transportdrivstoff på vårt globale nettsted

Gass-til-væske (GTL)

Shells gass-til-væske-teknologi konverterer naturgass til flytende produkter av høy kvalitet, som ellers ville lages av råolje. Disse inkluderer transportdrivstoff, motoroljer og ingrediensene for hverdagsbehov som plast, rengjøringsmidler og kosmetikk.

GTL-produkter er fargeløse og uten lukt. De inneholder nesten ingen av urenhetene – svovel, aromater og nitrogen – som finnes i råolje.

Lær mer om gass-til-væske (GTL) på vårt globale nettsted

Tett gass og skifergass

[Add local content]

Les mer om tett gass og skifergass på vårt globale nettsted

Mer innen energi og innovasjon

Fremtiden for energi

Vi bruker vår ekspertise, teknologi og innovasjon til å levere mer og renere energi for verdens voksende og blomstrende befolkning.

Overvinne teknologiske utfordringer

Vi utvikler innovative teknologier for å finne og sikkert frigjøre mer og rimelig energi fra steder som er stadig vanskeligere å komme til.