Menneskers liv og levebrød, økonomier og lokalsamfunn er avhengige av praktisk, pålitelig og overkommelig energi for å blomstre og vokse. Mennesker har aldri før vært så sammenkoblet som i dag. Stadig fler av oss nyter bedre muligheter, bedre helse og høyere livsstandard.

Mesteparten av energien vi bruker i dag kommer fra olje og kull, og stadig mer fra naturgass. Disse hydrokarbonene leverer strøm, varme og avkjøling til hjem og arbeidsplasser og drivstoff til transportsystemer som bringer oss til arbeidsplassen eller skolen, eller til et feriemål. De leverer kraft til industrier som opprettholder livet vårt, og de kjemiske ingrediensene som inngår i de fleste av de produktene vi kjøper - som enheten du bruker til å lese denne siden.

Global etterspørsel etter energi stiger, og drives av en voksende befolkning med stigende livsstandard.

Innen 2050 ser man for seg at jordas befolkning vil ha økt til 9 milliarder - det vil si nesten to milliarder flere av oss enn i dag. Mange i nye økonomier vil bli med i den globale middelklassen. De vil kjøpe kjøleskap, datamaskiner og andre apparater som forbruker energi. Og mange vil kjøpe biler, og mer enn fordoble det antallet som finnes på veien.

Byene våre blir i stadig større grad økonomiens bankende hjerte. Ca. tre fjerdedeler av verdens befolkning vil bo i byene innen midten av århundret, og legge større belastning på de mat-, vann- og energiressursene som er avgjørende for vårt felles velvære og fremgang.

Les om Shells arbeid i fremtidens byer

Eksperter er enige om at global etterspørsel etter energi sannsynligvis vil fordobles innen 2050, sammenlignet med nivået i 2000. Samtidig har det aldri vært viktigere å håndtere klimaendring som resultat av utslipp av karbondioksid (CO2) og andre miljøbelastninger.

Det vil kreve en radikal endring i det globale energisystemet og en rekke nye energikilder for å dekke disse behovene. Da energisystemet er så stort, og kravene til energi stiger så raskt, vil det kreve en enorm, kollektiv innsats for å oppnå disse endringene.

En renere energifremtid

Shell har forberedt seg en god stund på utfordringene med en fremtid med mindre karbon, gjennom planlegging av våre scenarier.

Vår New Lens Scenarios beskriver mulige futurer, der fornybare energikilder som sol og vind kan levere opptil 40 % av energi globalt innen 2060, og solen blir verdens største primære energikilde et tiår senere.

Les om Shell Scenarios og last ned eksemplarer

Flyfoto av Quest CCS-prosjektet i Canada
Quest CCS-prosjektet i Canada

Etter hvert som energisystemet utvikles, vil hydrokarboner fortsette å spille en viktig rolle i de kommende tiår, og levere sårt tiltrengt energi til transport, spesielt innen luftfart, og lage hverdagsprodukter fra plast til stål.

Vi bruker vår ekspertise, teknologi og innovasjon til å levere mer, renere energi for å hjelpe å oppfylle verdens økende behov, og finne mer effektive måter å bruke energi på. Vi jobber også sammen med partnere, lokalsamfunn og styringsmakter for å gjøre dette på en miljøvennlige og samfunnsansvarlige måter.

I dag utgjør naturgass – det mest rentbrennende hydrokarbonet – mer enn halvparten av produksjonen vår. Vi tror den vil bli avgjørende for å bygge en bærekraftig fremtid innen energi, spesielt for kraftproduksjon, der den produserer ca. halvparten av CO2 og bare en tiendedel av de luftforurensende stoffene som dannes av kull.

Vi er involvert i flere prosjekter for trygg oppfanging og oppbevaring av CO2 for å redusere bruken av hydrokarbon. Disse er avhengige av statlig støtte for å bli økonomisk levedyktige og bli mer utbredt. Utskifting av et kullfyrt kraftanlegg med et gassfyrt anlegg som har CCS kan redusere utslipp av CO2 med opptil 90 %. Vi har også et tiår med erfaring i vindkraft, der vi er involvert i ni prosjekter i Nord-Amerika og Europa.

Transport er avgjørende for moderne liv. Vi er nyskapende når det gjelder å transportere mennesker og gods på en renere og mer effektiv måte, ved å utvikle mer effektive smøremidler og drivstoff inkludert lavkarbon-biodrivstoff og hydrogen, og skape opplæringsprogrammer som hjelper førere å øke sin egen drivstofføkonomi.

Les om Shell og transportens fremtid

Mer innen energi og innovasjon

Naturgass

Vi hjelper med å levere strøm over hele verden med naturgass, det mest rentbrennende hydrokarbonet.

Overvinne teknologiske utfordringer

Vi utvikler innovative teknologier for å finne og sikkert frigjøre mer og rimelig energi fra steder som er stadig vanskeligere å komme til.

Du kan også være interessert i

Miljø

Shell leverer energi på en ansvarsfull måte, og hjelper verden å bevege seg i retning av en fremtid der energien som brukes, medfører minimal effekt på jorda.

Hva bærekraft betyr hos Shell

For Shell betyr bærekraft å gi nødvendig energi til en voksende befolkning samtidig som at mennesker, deres sikkerhet og miljøet respekteres.