Flere sosiale grupper og støttenettverk har blitt opprettet i Shell for å bringe sammen Shells mangfoldige arbeidsstyrke. Disse nettverkene gir våre medarbeidere et sted å utveksle tanker og støtte hverandres utvikling. Disse samfunnene har flere mål, blant annet å fremme en sunnere livsstil og støtte opp om personlig og faglig utvikling, og bidrar til å skape en selskapskultur med toleranse og gjensidig respekt.

Alle nettverkene, fra Shells Women's Network og enABLE Network for ansatte med funksjonshemminger til Shell African Network og mange flere, påvirker og er med på å forme Shells kultur for mangfold og inkludering.

Shell African Network, Storbritannia

Shell African Network (SAN) i Storbritannia har som mål å forbedre progresjonen til ansatte av afrikansk og karibisk avstamming.

SAN har også en avdeling i Nederland, og medlemstallet nærmer seg 300 personer. Medlemmene treffes jevnlig gjennom møter, veiledningsøkter og sosiale tilstelninger på fritiden for å utvikle karrieren.

Mer i karrierer

Kvinnelig perspektiv

Hør fra kvinner som har hatt suksess hos Shell, og finn ut hvordan de utvikler sine karrierer og inspirerer til forandringer på arbeidsplassen.

Mennesker med funksjonshemminger

Hos Shell oppmuntrer vi medarbeidere med funksjonshemminger å være åpne om sine utfordringer, slik at vi kan samarbeide og støtte dem og hjelpe dem til å nå sitt potensial