Flere sosiale grupper og støttenettverk har blitt opprettet i Shell for å bringe sammen Shells mangfoldige arbeidsstyrke. Disse nettverkene gir våre medarbeidere et sted å utveksle tanker og støtte hverandres utvikling. Disse samfunnene har flere mål, blant annet å fremme en sunnere livsstil og støtte opp om personlig og faglig utvikling, og bidrar til å skape en selskapskultur med toleranse og gjensidig respekt.

Alle nettverkene, fra Shells Women's Network og enABLE Network for ansatte med funksjonshemminger til Shell African Network og mange flere, påvirker og er med på å forme Shells kultur for mangfold og inkludering.

Shell African Network, Storbritannia

Shell African Network (SAN) i Storbritannia har som mål å forbedre progresjonen til ansatte av afrikansk og karibisk avstamming. Mavis Oti-Addo-Boateng sier at hun har nytt godt av det både på det personlige og profesjonelle plan siden nettverket ble opprettet for 15 år siden.

«Gjennom samtaler om personlig utvikling og veiledningsøkter har SAN i betydelig grad bidratt til å styrke mine leder-, administrasjons-, kommunikasjons- og forhandlingsevner. Alle våre medlemmer kan få karrieretips fra erfarne Shell-ledere – og jeg er stolt over at jeg nå er i en posisjon hvor jeg kan gi noe tilbake til samfunnet i tillegg til at jeg innfrir egne karrieremål.»

SAN har også en avdeling i Nederland, og medlemstallet nærmer seg 300 personer. Medlemmene treffes jevnlig gjennom møter, veiledningsøkter og sosiale tilstelninger på fritiden for å utvikle karrieren.

«SAN har gitt meg muligheten til å holde fast ved sterke personlige verdier: rettferdighet, gjenytelse og å hjelpe andre til å nå sine mål», forklarerer Mavis.

Mohammed Al Athaba taler fra et podium
Mohammed Al Athaba, Mechanical Integrity Engineer, Qatar

Begynn i det små, tenk stort

Mohammed, som for øyeblikket deltar i Shell Graduate Programme, jobber på Qatar Pearl GTL, verdens største GTL-anlegg (Gas-to-Liquids), sier:

«Jeg tror noe av det beste ved å jobbe for Shell er måten kulturer og mennesker blandes sammen i et internasjonalt miljø. Personlig ønsker jeg å gjøre noe positivt for Qatar og landets fremtidige innbyggere og for mine kolleger i hele verden.»

Mer i karrierer

Kvinnelig perspektiv

Hør fra kvinner som har hatt suksess hos Shell, og finn ut hvordan de utvikler sine karrierer og inspirerer til forandringer på arbeidsplassen.

Mennesker med funksjonshemminger

Hos Shell oppmuntrer vi medarbeidere med funksjonshemminger å være åpne om sine utfordringer, slik at vi kan samarbeide og støtte dem og hjelpe dem til å nå sitt potensial