Shell er opptatt av mangfold hos våre ansatte, for vi mener at en inkluderende arbeidsplass fører til at de ansatte trives, noe som igjen fører til at virksomheten blomstrer.

Når de ansatte gjør det bra, gjør vi det bra. Derfor er vi stolte over at vi støtter ansatte som er lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle (LGBT), og fremmer likhet for ansatte uansett seksuell legning eller kjønnsidentitet.

To jenter smiler til hverandre mens de går ned en gate

Vi anerkjenner at de sosiale holdningene til LGBT-spørsmål varierer rundt om i verden, og at det eksterne miljøet er i forandring.

Vår holdning er å underbygge respekt for våre ansatte og gi økt bevissthet fremfor å endre oppfatningen til enkeltpersoner. De etiske retningslinjene forutsetter at vi gir like muligheter til alle ansatte hvor enn de jobber, uansett seksuell legning eller kjønnsidentitet.

LGBT Networks hos Shell

Shell LGBT Networks skal være et støttenettverk for LGBT-kollegaer slik at de tør å være seg selv på jobb. Nettverket skal gi økt bevissthet om utfordringene som LGBT-ansatte står overfor, og samarbeider med personer på alle nivåer i organisasjonen for å sikre at Shell er en inkluderende arbeidsplass.

Det første LGBT Network ble opprettet hos Shell i USA i 1997 og ble raskt etterfulgt av nettverk rundt om i verden, inkludert i Storbritannia, Nederland, Canada, India og i 2015 i Sør-Afrika (se boksen).

De fører kollegaer sammen- også de som ikke er LGBT-personer – i hele bransjen, og gir økt bevissthet ved å bryte barrierer, for eksempel ved å arrangere informasjons- og støttemøter og delta i lokale arrangementer.

Vise vår støtte

Vi støtter LGBT-likestilling på følgende måter:

  • Workplace Pride – Shell er medlem av Workplace Pride, en overordnet veldedighetsorganisasjon med base i Amsterdam, som jobber for at LGBT-personer skal bli akseptert på arbeidsplasser og i samfunnet. I 2012 signerte vi Workplace Pride Declaration of Amsterdam for å støtte en LGBT-inkluderende arbeidsplass.
  • Human Rights Campaign – Shell er bedriftspartner i Human Rights Campaign (HRC), den største borgerrettighetsorganisasjonen som kjemper for likestilling for amerikanske LGBT-personer.
  • Støtteprogrammer – Shell har opprettet en rekke støtteprogrammer som skal gjøre seniorledere mer oppmerksomme på utfordringene LGBT-personer står overfor i Shell samt synliggjøre ledernes aktive støtte til de forskjellige nettverkene.
  • Heise flagget for Pride – Shell heiser Pride-flagget ved mange kontorer i Pride-uken og International Coming Out Day som et offentlig tegn på selskapets støtte.
  • Opplæring for å fremme økt bevissthet – Vi gir opplæring om seksuell legning som del av porteføljen om mangfold og inkludering. Vi tar med LGBT-inkludering i all opplæring om mangfold og inkludering på alle steder Shell har virksomhet, inkludert land der LGBT kan være underlagt innskrenkende lovgivning.

Shell ble nylig det første selskapet i Sør-Afrika til å opprette et LGBT Network. Landet er svært progressivt når det gjelder LGBT-rettigheter i Afrika, men det var likevel et stort øyeblikk.

«Når våre ansatte føler seg inkludert og engasjert, bruker de sine ideer, bakgrunner og perspektiver til å skape forretningsverdi», la Bonang Mohale, styreformannen for Shell i Sør-Afrika, til.

Mer i Karrierer

Kvinnelig perspektiv

Hør fra kvinner som har hatt suksess hos Shell, og finn ut hvordan de utvikler sine karrierer og inspirerer til forandringer på arbeidsplassen.

Bringer kulturer sammen

Dagens arbeidsstyrke er mer mangfoldig enn noensinne, derfor er et inkluderende arbeidsmiljø viktig for å skape nye talenter og utvikle og holde på eksisterende talenter.