«Det som er unikt med både funksjonshemming og D&I, er at det ikke finnes noen universalløsning. Det som fungerer for noen, fungerer ikke nødvendigvis for andre.»

Andy Kneen, Human Resources Manager for Gas i Projects & Technology og formann i enABLE Network i Nederland.
Andy Kneen går og snakker på telefonen på et Shell-kontor
Andy var innblandet i en trafikkulykke. Etter to år med operasjoner og rehabilitering var han klar for å finne seg jobb.

Sammen er vi sterke

Vi har flere interne støttenettverk som gir støtte til medarbeidere med funksjonshemminger, særlig enABLE Network. Nettverket ble opprettet i 2005 i Storbritannia, siden har det kommet flere til og det er nå seks enABLE-nettverk rundt om i verden, i Storbritannia, Nederland, Frankrike, USA, Canada og Brasil.

enABLE Network gir personer med funksjonshemminger og personer som er berørt av funksjonshemminger, et åpent forum hvor de kan snakke sammen og utveksle erfaringer. Gjennom denne åpne diskusjonen retter nettverket fokus mot og skaper forståelse for de utfordringene de møter, slik at ledelse og kolleger informeres og kan være med på å legge ting til rette på arbeidsplassen. Det gjør det mulig for medarbeidere med funksjonshemminger å gjøre arbeidsstedet og arbeidsprosessene tilgjengelige for alle.

Dialog er viktig for å skape samarbeid og et miljø hvor medarbeidere med funksjonshemminger også kan delta.

«Jeg har fått masse hjelp og støtte. Det er viktig å være åpen om situasjonen, det er en del av prosessen med å akseptere det som har skjedd.»

Thobile Mkhize, Retail Finance Advisor

Ærlighet varer lengst

Å fortelle om en funksjonshemming til sine kolleger er en av de største utfordringene for de ansatte har på arbeidsplassen. Frykten for å åpne seg for kollegene er reell, enten man frykter positiv eller negativ diskriminering. Vi oppfordrer våre medarbeidere til å være åpne og ærlige om problemene sine, da blir det lettere for oss å legge til rette for dem. Vi tror på ærlighet, integritet og respekt for alle.

Til sammen gir dette et åpent og inkluderende miljø som alle Shells medarbeidere nyter godt av.

«Shell var det første selskapet som svarte på søknaden min. På den tiden satt jeg i rullestol, men de var tydelige på at det ikke var noe problem. Jeg fikk et veldig positivt inntrykk gjennom rekrutteringsprosessen og bestemte meg derfor for å ta jobben. Shell har vært svært imøtekommende og ga et fantastisk førsteinntrykk.»

Andy Kneen, Human Resources Manager for gass i Projects and Technology

Like muligheter for alle

Shells Diversity and Inclusion-team (D&I) jobber aktivt for å skape like muligheter for alle, også funksjonshemmede medarbeidere. Det var dette arbeidet som først gjorde at Andy Kneen, Human Resources Manager for Gas i Projects and Technology, ble interessert i organisasjonen.

Andy var innblandet i en trafikkulykke kort tid etter at han hadde fullført universitetet. Etter to år med rehabilitering var han klar for å finne seg jobb.

Etter noen år ønsket Andy å gi noe tilbake, derfor ble han i 2005 medlem av Shells enABLE Network i Storbritannia, som på den tiden var en liten gruppe ansatte som diskuterte problemene funksjonshemmede medarbeidere møtte på arbeidsplassen.

Siden da har det kommet flere til og det er nå seks enABLE-nettverk rundt om i verden, i Storbritannia, Nederland, Frankrike, USA, Canada og Brasil.

«Vi bruker nettverket til å informere om ulike typer funksjonshemminger og funksjonsnedsettelser. Det gjør det mulig å drive lobbyvirksomhet i organisasjonen og gjøre arbeidsmiljøet mer inkluderende.»

For Andy er dette en måte å gi noe tilbake på, for Shell er det en mulighet til å skape et miljø hvor alle har mulighet til å nå sitt fulle potensial.

FAQs

Mer i karrierer

Kvinnelig perspektiv

Hør fra kvinner som har hatt suksess hos Shell, og finn ut hvordan de utvikler sine karrierer og inspirerer til forandringer på arbeidsplassen.

Bringer kulturer sammen

Dagens arbeidsstyrke er mer mangfoldig enn noensinne, derfor er et inkluderende arbeidsmiljø viktig for å skape nye talenter og utvikle og holde på eksisterende talenter.