Shell Geoscience står sentralt i vårt mål om å dekke verdens energibehov.

Selv i en tid der energibalansen går i retning av fornybar energi, vil fossile hydrokarboner fremdeles være viktig i flere tiår fremover. Prosessen med å finne og produsere olje og gass blir imidlertid stadig mer komplisert, derfor trenger Shell Geoscience innovative og kreative personer som kan bidra til ny utvikling.

Shell Geoscientists jobber i samarbeidende, integrerte team og med diverse høyteknologisk utstyr. For å kunne ta veloverveide beslutninger som påvirker Exploration, Development og Production, bidrar Shell Geoscientists til Upstream-virksomheten gjennom hele livssyklusen.

Som Geoscientist hos Shell vil du delta i et industriledende opplæringsprogram, unik, selvstyrt karriereutvikling og få uvurderlig praksis. Du får også anledning til å samarbeide med Shells dyktigste vitenskapsmenn på banebrytende prosjekter verden over. En jobb innen Geoscience vil kunne påvirke hvordan vi takler verdens energiutfordringer.

Sivas-bassenget, det sentrale Tyrkia

Shell Geoscientists benytter forskjellige teknologier og metoder for å prøvebore etter hydrokarboner i regioner som Sivas-bassenget – et relativt uutforsket område i det sentrale Tyrkia.

Shell Geoscientists benytter fjernsansingsteknikker til å lage et detaljert geologisk kart over Sivas lisensblokkene i Tyrkia. Bildebehandlingsmetoder som hovedkomponentanalyse, og klassifiseringsmetoder ble brukt for å utheve litologiske detaljer i bassenget. Det ble i tillegg utført en DEM-analyse (Digital Elevation Model) for å avdekke bassengets struktur.

Det geologiske kartet fra satellittbilder ble en uvurderlig datafil som støttet den seismiske tolkningen av tyngdekraft og magnetisme. Dette er et stort skritt fremover når det gjelder geologisk kartlegging, og gjør det lettere å ta veloverveide forretningsbeslutninger.

Mer i Fagfolk

Jobbsøk for fagpersoner

Utforsk karrieremuligheter og finn ut hva Shell kan tilby deg.

Hvorfor velge Shell?

Bli en del av et samkjørt, grensesprengende team som jobber for å utvikle nye energiressurser.