Logistikkekspertene er uunnværlige for Shells virksomhet. De kan være involvert i sjø-, luft- og landtransport, forsyningsbaser og avfallshåndtering. Over hele verden jobber våre medarbeidere i flerkulturelle team bestående av logistikk- og driftspersonell i fjerntliggende områder (inkludert i tropiske og arktiske strøk og ørkenområder) for å innfri logistikkbehovene til diverse kunder (på land, offshore, konvensjonelle og ukonvensjonelle).

Hils på den globale fagsjefen for logistikk

David Taylor er Global Discipline Head og er basert i Rijswijk i Nederland.

I dette fagområdet har vi rundt 400 logistikkmedarbeidere, og vi jobber som regel direkte innen virksomhetene for å sikre trygg og effektiv logistikk. Du kan komme i kontakt med følgende områder:

  • Levering av logistikktjenester, inkludert prosjekteffektuering, håndtering av HMS og kontrakter, planlegging av integrerte aktiviteter, budsjett- og kostnadsstyring, forvaltning av IT-systemer for logistikk.
  • Utvikling og/eller implementering av logistikkplaner, -systemer og -retningslinjer.
  • Prosjektgjennomføring og driftsberedskap for å sikre problemfri oppstart og drift.
  • Beredskap ved nødssituasjoner innen logistikk og oljeutslipp.
  • Opprettholding av forhold til interne og eksterne kontakter.

Vi er på jakt etter kvalifisert logistikkpersonell med fullført universitetsutdannelse eller tilsvarende, med erfaring fra logistikkarbeid offshore og/eller på land. Du må ha dokumentert kompetanse innen prosjekter, prøveboring, boring og/eller produksjonslogistikk på tilsynsnivå eller høyere, kombinert med en bred forståelse av oppstrømsvirksomhet. Du bør ha gode kunnskaper innen prosjekteffektuering, håndtering av HMS og kontrakter, gode kommunikasjons-, personal- og lederevner, være i stand til å håndtere komplekse interessentforhold og være genuint interessert i å utvikle dine ansattes kompetanse.

Mer i Fagfolk

Jobbsøk for fagpersoner

Utforsk karrieremuligheter og finn ut hva Shell kan tilby deg.

Hvorfor velge Shell?

Bli en del av et samkjørt, grensesprengende team som jobber for å utvikle nye energiressurser.