Production Operators står i sentrum av Shells olje- og gassproduksjonsvirksomhet. Rundt om i hele verden finner du mennesker som jobber med den daglige olje- og gassproduksjonen for en av våre driftsenheter. Det omfatter også idriftsettelse og oppstart av våre nye olje- og gassprosjekter. Våre medarbeidere yter støtte til utviklingsplanlegging av nye prosjekter og nye felter for å sikre trygg og optimal drift av fremtidige anlegg.

Som Production Operator kommer du til å jobbe innenfor ett eller flere av de følgende fagområdene: feltarbeid, programmering (kortsiktig optimalisering av produksjonsvolum), planlegging av integrerte aktiviteter (for å optimalisere aktiviteter og ressurser på tvers av fagområder), hydrokarboninformasjonsstyring og sanntidsoperasjoner.

Hils på den globale fagsjefen for produksjonsarbeid

Andy Jackson er Global Discipline Head og har sin base i Rijswijk, Nederland.

«Vi er et stort fagfelt med over 2000 medarbeidere globalt.Vi har betydelig påvirkning på virksomheten. De fleste av våre medarbeidere gjør manuelt arbeid eller yter støtte til de som gjør det, for å sikre trygge og effektive produksjonsforhold. Production Operators deltar i alle faser av et aktivums livssyklus, fra idé via utforming til bygging, idriftsettelse, drift og avslutning.Dette gjør vi i 25 land.Production Operations er forvalter av aktiva – det betyr at vi kjører aktiva på en måte som sikrer et optimalt daglig produksjonsvolum og som er trygg for de som jobber på det.

Field Operation-roller kan involvere teamledelse, mens andre roller krever gode påvirkningsevner.Operations er navet i hjulet og vi samarbeider med andre avdelinger for å forstå hva de driver med slik at vi kan utfordre dem og forbedre sluttresultatet.»

De viktigste områdene du vil komme i kontakt med, er:

  • Drift og vedlikehold av eksisterende brønner og anlegg til en høy standard.
  • Administrasjon av den daglige driften, med sterkt fokus på sikkerhet og miljø.
  • Balansere daglige driftsprioriteringer med langsiktige strategiske mål.
  • Utviklingsplanlegging av felt og prosjektstøtte.
  • Logistikk for større prosjekter og eksisterende felt.
  • Forvaltning av kontrakter og entreprenører på olje- og gassfeltarbeid.

Mer i Fagfolk

Jobbsøk for fagpersoner

Utforsk karrieremuligheter og finn ut hva Shell kan tilby deg.

Hvorfor velge Shell?

Bli en del av et samkjørt, grensesprengende team som jobber for å utvikle nye energiressurser.