De unike fagområdene til Production Technologists omfatter blant annet forming og optimalisering av brønnstrømmen, Brønn- og kompletteringsdesign, Utforming av brønn-/reservoargrensesnitt (inkludert håndtering av sand), Brønn, reservoar- og anleggsstyring (inkludert forming og optimalisering av produksjonssystem) og Vedlikehold av brønnintegritet (inkludert spesifisering av driftskurve for brønnen). Production Technologist-domenet strekker seg fra sandoverflaten til reduksjonsventilen på overflaten. Production Technologists er spesialister på produksjonspåvirkning – de bør ha god forståelse for hvordan man optimaliserer produksjonen fra eksisterende brønner og hvilken påvirkning komplettering/brønnarbeid vil ha på produksjonsytelsen gjennom brønnens levetid.

Production Technologists står i sentrum av Shells olje- og gassproduksjonsvirksomhet. Rundt om i hele verden finner du teknikere som jobber med den daglige olje- og gassproduksjonen for en av våre driftsenheter. De jobber også i team som forbereder utviklingsplaner, for å sikre optimal produksjon fra våre fremtidige olje- og gassfelt, inkludert idriftsettelse og oppstart av våre nye olje- og gassprosjekter.

Hils på den globale fagsjefen for produksjonsteknologi

David Carpenter er global fagsjef og har sin base i Houston, USA.

«Fagområdet Production Technology består av over 700 globale fagpersoner, som har direkte innflytelse på virksomheten ved at de bruker sin kompetanse til å optimalisere produksjonen fra brønnene, enten gjennom bedre design eller i løpet produksjonsfasen. Production Technologists deltar i alle faser av livssyklusen til et anlegg, fra idé via utforming til bygging, idriftsettelse, drift og avslutning.

Production Technologists er navet i hjulet, de samarbeider tett med andre fagområder for å finne den optimale løsningen på integrerte produksjonssystemer og oppnå størst mulig utbytte fra våre anlegg. Siden fagområdet vårt gjelder brønnens produksjonspotensial (inn- og utstrømming) og teknisk integritet, er det åpenbart at Production Technologists spiller en viktig rolle når det gjelder å sikre trygg og effektiv produksjon hver eneste dag!»

Mer i Fagfolk

Jobbsøk for fagpersoner

Utforsk karrieremuligheter og finn ut hva Shell kan tilby deg.

Hvorfor velge Shell?

Bli en del av et samkjørt, grensesprengende team som jobber for å utvikle nye energiressurser.